Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 97 (Praha, 3.9.2012)

Seminář pro žadatele k výzvě č. 97 (Praha, 3.9.2012)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování si vás dovoluje pozvat na informační seminář pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ - výzva 97, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Termín konání: 3. září 2012 od 10 do 13 hodin

Místo konání: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podskalská 19, Praha 2, zasedací místnost v 2. patře

Program semináře: seznámení s

  • výzvou č. 97 – Podpora procesů a plánování sociálních služeb,
  • vyplněním žádosti v aplikaci Benefit7,
  • klíčovými aktivitami,
  • monitorovacími indikátory,
  • rozpočtem,
  • přílohami žádosti,
  • častými dotazy.

Seminář je již plně obsazen.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě sálu se za 1 žadatele mohou účastnit max. 2 osoby.

Náhradní termín nebude vyhlášen.

Těšíme se na vaši účast. 

 

 

Trvání akce: 3. 9. 2012  12:00  — 3. 9. 2012  15:00 
 
Vytvořeno: 13. 8. 2012
 
Aktualizováno: 30. 8. 2012