Zpět

Dotazník k ex-post evaluaci ESF

Rádi bychom Vás pozvali k průzkumu v rámci projektu Evropské komise (DG EMPL), jehož cílem je získání zpětné vazby na fungování ESF v programovém období 2007-2013 v jednotlivých členských státech EU.

 

Dotazník doplňuje analýzu a poznatky v rámci ex-post evaluace ESF a je určen pro:

  • účastníky, kteří obdrželi podporu z ESF
  • organizace, které získaly podporu z ESF
  • řídicí, certifikační a auditní orgán, zprostředkující subjekty
  • sociální partnery nebo členy monitorovacích výborů ESF

K dispozici je pouze v angličtině, němčině a francouzštině, vyplnit jej můžete do 27. 4. 2016.

Více informací naleznete na stránkách Evropské komise.


 
Uveřejněno: 3. 3. 2016
 
Aktualizováno: 3. 3. 2016