Zpět

Nový výběr účastníků na Working Life Transnational Event & Partner Search Forum

Švédská organizace Arbetsmiljöforum i Sverige AB pořádá ve dnech 12.-13. října 2011 mezinárodní konferenci WorkingLife 2011.

Účast na Partner Search Foru a seminářích je zdarma, při splnění zde uvedených podmínek mohou být vybraným účastníkům uhrazeny náklady na jednotlivé cesty, tj. náklady na ubytování (2 noci ve Stockholmu) a na dopravu (zpáteční letenka Praha-Stockholm) . Veškeré další náklady spojené s cestou a pobytem ve Švédsku hradí organizace účastníka. 

První den konference proběhne tzv. Partner Search Forum, aktivní setkání zaměřené na pomoc při vyhledávání zahraničních partnerů pro mezinárodní projekty. Program druhého jednacího dne tvoří semináře a workshopy zacílené do různých tematických oblastí jako je např. sociální podnikání, integrace migrantů či rovné příležitosti. Na seminářích a workshopech se očekává účast cca. 1500 hostů převážně ze Švédska, pro zahraniční účastníky je připraven speciální program v angličtině – jedná se o čtyři semináře organizované národními tematickými sítěmi ESF ve Švédsku a pět seminářů/workshopů s účastí mezinárodních sítí IMPART, Gender Mainstreaming, Roma Network and Age Management. Síť Age Management rovněž představí téma pro rok 2012 – evropský rok aktivního stárnutí (Active Ageing). Předběžný program dvoudenní konference naleznete zde.

 

Švédské Partner Search Forum (12. října 2011), setkání pro vyhledávání a navázání prvotních kontaktů s potenciálními zahraničními partnery, je organizováno projektem Inclusive Europe (realizátorem projektu je švédská organizace Arbetsmiljöforum) financovaným z prostředků ESF, ve spolupráci se švédskou ESF Council a s polskou organizací Center of European Projects podporující inovativní a mezinárodní aktivity. Koncept Partner Search Fora takto navazuje na již zavedená úspěšná mezinárodní setkání v Polsku. U kulatých stolů proběhne pod vedením facilitátorů představení zastoupených organizací a projektů a interaktivní zprostředkování prvních vzájemných kontaktů a jednání o mezinárodní spolupráci. S účastí na Transnational Partner Foru mají již zkušenost i čeští příjemci - v červnu 2011 se konalo třetí Transnational Partner Forum ve Varšavě, kterého se zúčastnily 4 české organizace, a všem se podařilo navázat kontakty se zahraničními organizacemi. Podrobnosti k uplynulým ročníkům Transnational Partner Fora naleznete zde

 

Organizátoři Partner Search Fora oslovili k účasti na říjnovém setkání ve Stockholmu mimo švédských projektů rovněž projekty z Polska, Německa, Finska, Litvy, Estonska, Lotyšska, Itálie, Španělska, Německa, Francie a České republiky.

Předpokládá se zapojení maximálně 5-10 projektů z každé země. Předběžné tematické okruhy setkání resp. zaměření zapojených projektů budou následující: sociální začleňování, zvyšování kompetencí na trhu práce, znevýhodnění na trhu práce, mládež a začleňování na pracovní trh obecně. 

 


 
Uveřejněno: 2. 9. 2011
 
Aktualizováno: 2. 9. 2011