Zpět

Přihlášky na ceny RegioStars 2015!

Žádáme všechny realizátory projektů, kteří by se chtěli zúčastnit soutěže o ceny RegioStars, aby se obrátili se svým záměrem na kontaktní osoby svého projektu na řídicím orgánu/zprostředkujícím subjektu OP LZZ do pátku 6. 2. 2015.

Vzhledem k omezenému počtu míst budeme zájemce v týdnu od 9. 2. 2015 informovat o dalším postupu. Do té doby přihlášky prosím nevyplňujte.

Více informací o samotné soutěži naleznete zde.


 
Uveřejněno: 29. 1. 2015
 
Aktualizováno: 29. 1. 2015