Zpět

Registrace do Databáze hodnotitelů pro OPLZZ

Řídící orgán OP LZZ připravil novou funkční databázi hodnotitelů pro programové období 2007 - 2013. Registrace do této databáze je možná od 19. února 2008

Řídící orgán OP LZZ připravil novou funkční databázi hodnotitelů pro programové období 2007 - 2013. Registrace do této databáze je možná od 19. února 2008, a to prostřednictvím dotazníku, který naleznete na webových stránkách databáze - http://hodnotitele.mpsv.cz.

Základní kritéria pro zařazení hodnotitelů do databáze OP LZZ jsou:

  • český jazyk
  • SŠ/VŠ vzdělání
  • minimálně 5 let relevantní praxe
  • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík)
  • způsobilost k právním úkonům

Na základě vyplněného dotazníku bude rozhodnuto o zařazení uchazeče do Databáze hodnotitelů. Tito vybraní kandidáti absolvují dvě povinná školení (úvodní a specifické), která jsou zakončena příslušnými testy. O tom, zda bude vyškolený hodnotitel vybrán pro hodnocení projektů, rozhodne vyhlašovatel příslušné výzvy.

Vybraní uchazeči včas obdrží veškeré potřebné informace od pracovníka ŘO OP LZZ.


 
Uveřejněno: 20. 12. 2007
 
Aktualizováno: 20. 12. 2007