Zpět

Veřejné připomínkování nových pravidel EU k veřejné podpoře

Upozorňujeme, že během února a března 2014 je možné zasílat připomínky k návrhům Evropské komise týkajícím se nových pravidel veřejné podpory. Dokumenty jsou dostupné v anglickém jazyce, připomínky je možné zasílat ve všech úředních jazycích, tedy i v češtině. 

  • V prosinci 2013 bylo zahájeno veřejné připomínkování návrhu novely Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER). Připomínky je možné zasílat do 12. února 2014.  Vítány jsou zejména připomínky týkající se změny definice uznatelných výdajů na vzdělávácí aktivity (viz článek 30) a jejího možného negativního dopadu na projekty financované z ESF zaměřené na vzdělávání zaměstnanců. Podrobné informace najdete zde.
  • 17. ledna 2014 bylo zahájeno veřejné připomínkování návrhu Oznámení Komise o pojetí veřejné podpory (Commission notice on the notion of State aid). Připomínky je možné zasílat do 14. března 2013. Podrobné informace najdete zde.

 
Uveřejněno: 7. 2. 2014
 
Aktualizováno: 7. 2. 2014