Zpět

Vyhlášení výzvy č. 56

Dne 30. 12. 2009 byla zveřejněna výzva výzva č. 56 Ministerstva práce a sociálních věcí, Odboru implementace programů ESF v oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

Cílem výzvy je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Žádosti je možné podávat od 30.12.2009 do 31. 3. 2010 do 12.00 hod.

Související odkazy:


 
Uveřejněno: 30. 12. 2009
 
Aktualizováno: 30. 12. 2009