Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 3. 12. 2012

V pondělí 3. prosince 2012 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ .

 
27. 11. 2012

Výsledky výzvy č. 30

Dne 26. 11. 2012 byly zveřejněny 13. dílčí výsledky výzvy č. 30 OP LZZ , oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
26. 11. 2012

Výzva na podporu zařízení péče o děti

Výzva pro předkládání grantových projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku financované na základě standardní stupnice jednotkových nákladů v rámci OP LZZ, oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, bude zveřejněna dne 4. 12. 2012.

 
26. 11. 2012

Veřejný plán řešení evaluačních doporučení OP LZZ

Upozorňujeme, že byl aktualizován Veřejný plán řešení evaluačních doporučení OP LZZ, který shrnuje všechna doporučení vzešlá z evaluací OP LZZ.

 
23. 11. 2012

Mimořádná odstávka aplikace Benefit7 a Monit7+ dne 24.11.2012

V sobotu 24. 11. 2012 od 8:00 - 14:00 hod. bude provedena mimořádná odstávka aplikace Monit7+ a Benefit7. Aplikace budou mimo provoz. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
21. 11. 2012

Schéma kontroly monitorovacích zpráv grantových projektů OP LZZ

Upozorňujeme, že Řídící orgán OP LZZ zpracoval schéma, které má sloužit všem, kdo chtějí vědět, co se děje při kontrole monitorovacích zpráv, které předkládají příjemci dotace.

 
21. 11. 2012

Schéma hodnocení a výběru grantových projektů OP LZZ

Upozorňujeme, že Řídící orgán OP LZZ zpracoval přehledné shrnutí informací, které má sloužit všem, kdo chtějí vědět, co se děje s předloženou projektovou žádostí o dotaci.

 
16. 11. 2012

Připravovaná výzva na podporu zařízení péče o děti s jednotkovými náklady

V prosinci 2012 bude vyhlášena výzva pro předkládání projektů zaměřených na zřízení a provoz zařízení péče o děti předškolního věku. MPSV připravilo pro tuto výzvu zásadní zjednodušení.

 
14. 11. 2012

Změny v metodice OP LZZ od 1. 11. 2012

Řídící orgán připravil pro příjemce přehled hlavních změn v metodice OP LZZ, které jsou obsaženy v jednotlivých příručkách vydaných s platností od 1. 11. 2012.

 
09. 11. 2012

Aktualizované dokumenty k zadávacím řízením

Upozorňujeme příjemce, že byly aktualizovány dokumenty související se zadávacími řízeními. Aktualizace zohledňuje revize Metodického pokynu pro zadávání zakázek.

 
07. 11. 2012

ESF se distancuje od užití loga v kampani na téma babyboxů

V prostředí internetu se tento týden objevila webová stránka s názvem Zahoď děcko, která naráží na fenomén tzv. babyboxů. Je na ni uvedena informace, že projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem, nechybí ani vyobrazení loga. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které projekty z ESF administruje, se vůči této iniciativě distancuje. Z prostředků Evropského sociálního fondu nebyl projekt s tímto názvem ani podobně zaměřený projekt nikdy financován.

 
06. 11. 2012

Hodnocení žádostí ve výzvě č. 96

Do výzvy č. 96 bylo přijato 308 žádostí. 1 žádost byla následně žadatelem stažena, 23 žádostí bylo vyloučeno po hodnocení formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti, 284 žádostí postoupilo k věcnému hodnocení. Během listopadu bude tato fáze hodnocení uzavřena a dle výsledků budou změněny stavy u projektů v aplikaci Benefit7 - viz konto žádostí ve sloupci stav zpracování žádosti.

 
05. 11. 2012

Hodnocení žádostí ve výzvě č. 97

Do výzvy č. 97 bylo přijato 69 žádostí. Dne 26. 10. 2012 bylo ukončeno formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. 7 žádostí bylo po tomto hodnocení vyřazeno, 62 bylo předáno k věcnému hodnocení. Věcné hodnocení bude uzavřeno 27. 11. 2012.

 
01. 11. 2012

Revize výzvy č. 30

Upozorňujeme žadatele, že k 31. 10. 2012 byla zveřejněna revidovaná verze výzvy č. 30 OP LZZ, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
31. 10. 2012

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 1. 11. 2012

Ve čtvrtek 1. 11. 2012 od 8:00 - 12:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
25. 10. 2012

Prohlášení žadatele o podporu de minimis

Upozorňujeme, že byl uveřejněn vzor čestného prohlášení žadatele o podporu de minimis, který musí před podpisem právního aktu vyplnit všichni žadatelé v rámci OP LZZ, kterým bude v jejich projektu poskytnuta podpora de minimis.

 
25. 10. 2012

Profil zadavatele u dotovaných zadavatelů v rámci OP LZZ

K 1. dubnu 2012 nabyla účinnosti tzv. protikorupční novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (novela č. 55/2012 Sb.; dále jen „zákon“), která ve velké míře mění právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. Jednou z nejzávažnějších změn přijatých touto novelou je rozšíření definice dotovaného zadavatele v ustanovení § 2 odst. 3 a stanovení povinnosti uveřejňovat na profilu zadavatele některé informace a dokumenty.

 
23. 10. 2012

Metodický postup k zadávání veřejných zakázek

Řídící orgán OP LZZ vydal 23. října 2012 Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona. Tento dokument se zabývá povinnostmi, které plynou ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, veřejnému/dotovanému zadavateli.

 
23. 10. 2012

Výsledky výzvy č. 91

Dne 23. 10. 2012 byly uveřejněny výsledky výzvy č. 91 OP LZZ, oblast podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

 
23. 10. 2012

Výsledky 3. kola výzvy č. 77

Dne 17. 10. 2012 byly uveřejněny výsledky 3. kola výzvy č. 77 OP LZZ, oblast podpory 5.1 - Mezinárodní spolupráce.

 
17. 10. 2012