Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Nápravná opatření Řídícího orgánu OP LZZ

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že na základě pravidelných evaluací, dotazníkového šetření spokojenosti a dalších zdrojů zpětné vazby byl Řídícím orgánem OP LZZ vytvořen přehled oblastí administrace projektů s nejvyšší mírou nespokojenosti. K těmto oblastem byla navrhnuta nápravná opatření včetně jejich cíle a horizontu implementace.

 
15. 10. 2012

Mimořádná odstávka aplikací Monit7+ a Benefit7 v sobotu 13.10.2012

V sobotu dne 13. 10. 2012 proběhne celodenní mimořádná odstávka aplikací Monit7+ a Benefit7. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
10. 10. 2012

Výsledky výzvy č. 86

Dne 5. 10. 2012 byly uveřejněny výsledky výzvy č. 86 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
05. 10. 2012

Revize příruček tzv. desatera OP LZZ

Upozorňujeme, že byly aktualizovány příručky tzv. desatera OP LZZ a další související dokumenty. Příručky budou platné od 1. 11. 2012.

 
03. 10. 2012

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 1. 10. 2012

V pondělí 1. října 2012 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikaceBenefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ .

 
27. 09. 2012

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 1. 10. 2012

V pondělí 1. října 2012 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikaceBenefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ .

 
27. 09. 2012

Pozastavení příjmu žádostí ve výzvě č. 92 - EDUCA III

Upozorňujeme, že v pátek 21. 9. 2012 ve 12:00 bude pozastaven příjem žádostí o finanční podporu ve výzvě č. 92 - EDUCA III.

 
17. 09. 2012

Upozornění pro žadatele v oblasti podpory 2.1 a ve výzvě č. 91

Z důvodu navýšení alokace výzvy č. 91 OP LZZ nebude v oblasti podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti vyhlášena další výzva pro předkládání grantových projektů, protože plánované finanční prostředky na podporu grantových projektů v této oblasti podpory budou tímto vyčerpány.

 
14. 09. 2012

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 97

Upozorňujeme žadatele ve výzvě č. 97 OP LZZ , oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, že z důvodu právní legislativy není oprávněným žadatelem akciová společnost s listinnými akciemi na majitele, přestože je poskytovatelem sociálních služeb.

 
07. 09. 2012

Zahájení činnosti externího administrátora výzvy č. 75 v oblasti podpory 3.3

Vzhledem k rozsahu předložených a schválených grantových projektů OP LZZ v oblasti podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených na trh práce uzavřelo MPSV na základě výběrového řízení smlouvu se společností EuroProfis, s.r.o., která bude vykonávat roli externího administrátora v dané oblasti s cílem posílit administrativní zajištění výzvy č. 75 (také 56 a 68), s účinností od září 2012.

 
06. 09. 2012

Výsledky výzvy č. 88

Dne 4.9.2012 byly uveřejněny výsledky výzvy č. 88, oblast podpory 3.4. - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

 
04. 09. 2012

Zahájení činnosti externího administrátora pro grantové projekty v oblasti podpory 2.1, výzva č.74

Vzhledem k rozsahu předložených a schválených grantových projektů OP LZZ v oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti a množství administrovaných monitorovacích zpráv uzavřelo MPSV na základě výběrového řízení smlouvu se společností Národní vzdělávací fond, o.p.s., která bude vykonávat roli externího administrátora s cílem posílit administrativní zajištění výzvy č. 74.

 
04. 09. 2012

Osobní konzultace externího administrátora pro oblast podpory 1.1

Dovolujeme si upozornit na možnost osobních konzultací pro oblast podpory 1.1 (výzvy č. 23, 35, 33 a 52) v období od září do prosince 2012.

 
29. 08. 2012

Výsledky výzvy č. 30

Dne 28. 8. 2012 byly zveřejněny 12. dílčí výsledky výzvy č. 30 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
28. 08. 2012

Osobní konzultace externího administrátora pro oblast podpory 3.4 a 5.1

Dovolujeme si upozornit na možnost osobních konzultací pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 12, 26, 51, 54, 76 a 77) v období od září do prosince 2012.

 
17. 08. 2012

Revize textu výzvy č. 94

Rádi bychom vás upozornili na revizi výzvy č. 94.

 
16. 08. 2012

Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011

Upozorňujeme, že byla uveřejněna závěrečná zpráva v rámci zakázky Roční operační vyhodnocení OP LZZ za rok 2011.

 
14. 08. 2012

Aktualizace příloh výzvy č. 87

Upozorňujeme žadatele, že byly aktualizovány přílohy výzvy č. 87 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
10. 08. 2012

Výsledky výzvy č. 87

Dne 9. 8. 2012 byly zveřejněny 1. dílčí výsledky výzvy č. 87, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
09. 08. 2012

Nová verze Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ

Řídící orgán OP LZZ vydal s účinností od 15. 8. 2012 Metodický pokyn pro zadávání zakázek ve verzi 1.6. Do procesu výběru dodavatelů v rámci projektů OP LZZ tak byly zapracovány požadavky novely zákona o veřejných zakázkách.

 
02. 08. 2012