Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Výsledky výzvy č. 68

Dne 10. 6. 2011 byly zveřejněny výsledky výzvy č. 68, oblast podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce.

 
10. 06. 2011

Vyhlášení výzvy č. 78

Dne 10. 6. 2011 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR výzvu č. 78 OP LZZ v oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
10. 06. 2011

Vypořádání připomínek k výzvě v oblasti podpory 5.1

Upozorňujeme, že u nově vyhlášené výzvy č. 77 bylo uveřejněno vypořádání připomínek, které byly na žádost Řídícího orgánu OP LZZ zaslány subjekty zabývajícími se problematikou mezinárodní spolupráce.

 
08. 06. 2011

Vyhlášení výzvy č. 77

Dne 8. 6. 2011 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR výzvu č. 77 OP LZZ v oblasti podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce.

 
08. 06. 2011

Projekt Vzdělávejte se pro růst!

Dne 31. května 2011 spustilo MPSV projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ financovaný z OP LZZ. Zaměstnavatelé z vybraných ekonomických odvětví v něm mohou žádat o finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců a zároveň o úhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání.

 
31. 05. 2011

Odstávka modulu Zadávací řízení

Prosíme všechny uživatele, aby z důvodu technických úprav dnes 31. května 2011 mezi 14 a 16 hodinou nepoužívali modul Zadávací řízení. V tomto časovém úseku prostřednictvím on-line formuláře nevkládejte nová ani neupravujte již vyhlášená zadávací řízení. Děkujeme a omlouváme se za případné komplikace.

 
31. 05. 2011

Prezentace k semináři pro žadatele v rámci výzvy č. 75

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace k semináři pro žadatele v rámci výzvy č. 75 (31. 5. 2011, Brno).

 
30. 05. 2011

Osobní konzultace k výzvě č. 76 (červen 2011)

Dovolujeme si upozornit na možnost osobní konzultace pro projektové záměry k vyhlášené výzvě č. 76 v oblasti podpory 3.4 na konzultačních místech Externího administrátora.

 
24. 05. 2011

Místo konání semináře 9.6.2011

U pražského semináře pro žadatele k výzvě č. 75, který se bude konat 9. 6. 2011, bylo doplněno místo konání.

 
23. 05. 2011

Vypořádání připomínek k výzvě v oblasti podpory 3.4

Upozorňujeme, že u výzvy č. 76 bylo uveřejněno vypořádání připomínek, které byly na žádost Řídícího orgánu OP LZZ zaslány subjekty zabývajícími se rovnými příležitostmi.

 
19. 05. 2011

Aktualizace seznamu příjemců

Upozorňujeme, že byl aktualizován seznam příjemců i seznamy aktuálně realizovaných projektů.

 
17. 05. 2011

Výsledky výzvy č. 30

Dne 16. 5. 2011 byly zveřejněny 7. dílčí výsledky výzvy č. 30, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
16. 05. 2011

Vyhlášení výzvy č. 76

Dne 16. 5. 2011 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR výzvu č. 76 OP LZZ v oblasti podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.

 
13. 05. 2011

Výsledky výzvy č. 19

Upozorňujeme žadatele, že 5. 5. 2011 byly zveřejněny dílčí výsledky výzvy č. 19 "Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit".

 
05. 05. 2011

Připomínkování plánované výzvy v oblasti podpory 5.1

Řídící orgán OP LZZ žádá všechny zainteresované subjekty zabývající se problematikou mezinárodní spolupráce (potenciální žadatele, příjemce, experty atd.) o zaslání připomínek k plánované 3. výzvě k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráce.

 
03. 05. 2011

Prezentace ze semináře pro příjemce v rámci výzvy č. 65

Upozorňujeme, že byla zveřejněna prezentace ze semináře pro příjemce v rámci výzvy č. 65, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
03. 05. 2011

Vyhlášení výzvy č. 75

Dne 29. 4. 2011 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů EU výzvu č. 75 OP LZZ v oblasti podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce.

 
28. 04. 2011

Nabídka zahraničního partnerství - Německo

V informacích k prioritní ose 5 - Mezinárodní spolupráce, v části věnované vyhledávání zahraničních partnerů, byla zveřejněna nabídka německé organizace Institut für Bildung in der Informationsgesellschaft e.V., která hledá vhodného partnera pro realizaci svých projektových záměrů.

 
28. 04. 2011

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a aplikace Benefit7 2.5.2011

V pondělí 2. 5. 2011 od 8:00 do 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné.

 
26. 04. 2011

Pozvánka na „III Transnational Partner Forum“

Vážení zájemci o realizaci mezinárodních projektů, Řídící orgán OP LZZ pro vás připravil novou možnost – nalézt zahraničního partnera pro váš projekt na mezinárodním fóru.

 
22. 04. 2011