Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Osobní konzultace pro oblast podpory 1.1

Dovolujeme si upozornit na možnost osobní konzultace pro projekty již převzaté k administraci Externím administrátorem (EA) na konzultačních místech EA Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.1 OP LZZ.

 
18. 04. 2011

Osobní konzultace pro oblast podpory 3.4 a 5.1

Dovolujeme si upozornit na možnost osobní konzultace pro projekty již převzaté k administraci Externím administrátorem (EA) na konzultačních místech EA Řídícího orgánu pro oblast podpory 3.4 a 5.1 OP LZZ.

 
18. 04. 2011

Připomínkování plánované výzvy v oblasti podpory 3.4

Řídící orgán OP LZZ žádá všechny zainteresované subjekty zabývající se problematikou rovných příležitostí (potenciální žadatele, příjemce, experty atd.) o zaslání připomínek k plánované výzvě k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.

 
07. 04. 2011

Prezentace ze semináře pro příjemce v rámci výzvy č. 63

Upozorňujeme, že byla zveřejněna prezentace ze semináře pro příjemce v rámci výzvy č. 63, oblast oblast podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

 
07. 04. 2011

Mimořádná odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+

Od soboty 2. 4. 2011 od 8:00 do neděle 3. 4. 2011 do 16:00 nebudou v rámci obnovy HW a realizace záložního pracoviště dostupné aplikace Benefit7 a Monit7+ OP LZZ. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán.

 
31. 03. 2011

Vyhlášení výzvy č. 74 k předkládání grantových projektů - Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Globálním cílem této oblasti podpory je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

 
28. 03. 2011

Nabídka zahraničního partnerství

V informacích k prioritní ose 5 - Mezinárodní spolupráce, v části věnované vyhledávání zahraničních partnerů, byla zveřejněna nabídka polské organizace Social Welfare Centre, která hledá vhodného partnera pro realizaci svých projektových záměrů.

 
24. 03. 2011

Osobní konzultace s Externím administrátorem ŘO pro oblast podpory 1.1 OP LZZ

Pozor! Upozorňujeme příjemce, že došlo ke změně adresy konzultačního místa externího administrátora pro oblast podpory 1.1 v Brně.

 
23. 03. 2011

Výsledky výzvy č. 66

Dne 21. března 2011 byly zveřejněny výsledky výzvy č. 66, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
21. 03. 2011

Vyhlášení průřezové výzvy Vzdělávejte se pro růst

Dne 18. 3. 2011 byla vyhlášena průřezová výzva Vzdělávejte se pro růst. Tato výzva na předkládání individuálních projektů je prorůstovým nástrojem pro podporu ekonomiky v České republice a jako průřezová výzva zahrnuje několik oblastí podpory, jejichž kombinací je tvořen jeden logický celek podpory růstu české ekonomiky prostřednictvím vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů se zaměřením na cílové skupiny.

 
18. 03. 2011

Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

Dne 16. března 2011 zveřejněna aktuální verze prováděcího dokumentu OP LZZ. Prováděcí dokument poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory - jaké aktivity a cílové skupiny do nich spadají, kdo může žádat o dotace atd.

 
16. 03. 2011

Prezentace ze semináře pro příjemce v rámci výzvy č. 36

Upozorňujeme, že byla zveřejněna prezentace ze semináře pro příjemce v rámci výzvy č. 36, oblast podpory 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků.

 
08. 03. 2011

Úprava prezentací projektů

Vážení příjemci, v on-line formuláři pro prezentaci projektů přibyly 2 nové kolonky: Účastníci/ce projektu a Region. Smyslem této úpravy je umožnit přes nový filtr vyhledávat projekty všem, kdo zavítají na naše stránky a budou se zajímat o projekty, které se realizují v jejich regionu či kterých by se mohli účastnit.

 
04. 03. 2011

Výsledky výzvy č. 30

Dne 1. 3. 2011 byly zveřejněny 6. dílčí výsledky výzvy č. 30, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
01. 03. 2011

Výsledky výzvy č. 67

Dne 24. 2. 2011 byly zveřejněny výsledky výzvy č. 67, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
24. 02. 2011

Externí administrátor pomůže MPSV spravovat oblast podopry 3.4 a 5.1

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) uzavřelo na základě výběrového řízení smlouvu se společností Accenture Central Europe B.V. Společnost Accenture bude vykonávat roli Externího administrátora (EA) s cílem zkvalitnit oblast podpory koncových žadatelů a příjemců dotací z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v rámci oblasti podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života a v oblasti podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce.

 
08. 02. 2011

Osobní konzultace s Externím administrátorem ŘO pro oblast podpory 1.1 OP LZZ

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost osobní konzultace na konzultačních místech Externího administrátora (EA) Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 
07. 02. 2011

Vkládání výsledků zadávacích řízení

Žádáme všechny příjemce, kteří zveřejnili svá zadávací řízení na tomto webu, aby zkontrolovali, zda po uzavření smlouvy s dodavatelem (případně po zrušení zadávacího řízení) vložili prostřednictvím on-line formuláře výsledky.

 
07. 02. 2011

Výsledky výzvy č. 19 a aktualizace harmonogramu výběrových komisí

Dne 7. 2. 2011 byly zveřejněny dílčí výsledky výzvy č. 19 "Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit". Rovněž byl aktualizován předpokládaný harmonogram zasedání výběrových komisí.

 
07. 02. 2011

Výsledky výzvy č. 36

Dne 4. 2. 2011 byly zveřejněny dílčí výsledky výzvy č. 36, oblast podpory 1.2 - Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků.

 
04. 02. 2011