Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Odstávka webu 1. 2. 2011

Upozorňujeme, že dnes 1. února 2011 dojde mezi 14:15 a 14:30 z technických důvodů k odstávce webu. Za případné komplikace se omlouváme.

 
01. 02. 2011

TV kampaň ukáže cestu ze začarovaného kruhu

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo dvojici animovaných televizních spotů, které upozorňují na projekty realizované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 
25. 01. 2011

Ukončení registrace do databáze hodnotitelů

Registrace do Databáze hodnotitelů OP LZZ byla ke dni 31. 1. 2011 ukončena. Děkujeme za pochopení – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF.

 
21. 01. 2011

Ukončení registrace do databáze hodnotitelů

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF oznamuje, že k 31. 1. 2011 končí možnost registrovat se do Databáze hodnotitelů OP LZZ.

 
21. 01. 2011

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP ve výzvě č. 63

Dne 12. 1. 2011 byla zveřejněna Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP ve výzvě č. 63 v oblasti podpory 2.1.

 
12. 01. 2011

Aktualizované grafy

Podívejte, jak jsou čerpány peníze z OP LZZ! Stránky s grafy byly aktualizovány k datu 5. ledna 2011.

 
10. 01. 2011

Výzva č. 52 - kontaktní osoby pro jednotlivé projekty

Pod výzvou č. 52 byly zveřejněny kontaktní osoby externího administrátora pro jednotlivé realizované projekty.

 
04. 01. 2011

Aktualizace kontaktních osob pro příjemce u výzvy č. 23 a 35

U výzvy č. 23 a 35 byla aktualizována tabulka kontaktních osob pro příjemce.

 
03. 01. 2011

Nový vzor Prohlášení o partnerství

Upozorňujeme, že byl aktualizován vzor Prohlášení o partnerství, který patří mezi podklady pro uzavření právního aktu o poskytnutí podpory. Nový vzor je platný od 1. ledna 2011.

 
29. 12. 2010

Revize formulářů monitorovacích zpráv

Upozorňujeme, že byly uveřejněny revidované formuláře monitorovacích zpráv. Nové verze těchto formulářů jsou platné od 1. ledna 2011.

 
29. 12. 2010

Revize 8 příruček tzv. desatera OP LZZ

Upozorňujeme, že bylo zveřejněno 8 revidovaných příruček tzv. desatera OP LZZ. Konkrétně jde o příručky D1, D2, D4, D5, D6, D7, D9 a D10. Nové verze těchto příruček jsou platné od 1. ledna 2011.

 
29. 12. 2010

Výsledky výzvy č. 65

Dne 29. prosince 2010 byly zveřejněny výsledky výzvy č. 65 v oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
29. 12. 2010

Výsledky výzvy č. 30

Dne 29. prosince 2010 byly zveřejněny 5. dílčí výsledky výzvy č. 30 v oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
29. 12. 2010

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2011

Řídící orgán OP LZZ děkuje všem za spolupráci v uplynulém roce - prožijte klidné svátky a do nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

 
23. 12. 2010

Prezentace ze semináře pro příjemce k výzvě č. 56

Upozorňujeme příjemce, že u výzvy č. 56 byl zveřejněn odkaz na prezentace ze semináře pro příjemce. Rovněž byl přidán odkaz na průběžně doplňované další informace pro příjemce této výzvy.

 
21. 12. 2010

Osobní konzultace s Externím administrátorem ŘO pro oblast podpory 1.1 OP LZZ

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost osobní konzultace na konzultačních místech Externího administrátora Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (EA).

 
14. 12. 2010

Aktualizace 14. dílčích výsledků výzvy č. 35 "Školení je šance"

Informujeme žadatele ve výzvě č. 35, že došlo k aktualizaci Zprávy o dílčích výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 35 „Školení je šance“ (14. dílčí výsledky – k datu 14. zasedání výběrové komise 8. 9. – 9. 9. 2010). Důvodem byla administrativní chyba ve výpočtu části dotace, která již byla napravena a dotčení žadatelé byli informováni.

 
13. 12. 2010

Výjimka z Příručky D9 Metodického pokynu pro zadávání zakázek

Upozorňujeme příjemce, že dne 3. prosince 2010 udělil Řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost obecnou výjimku z Příručky D9 Metodického pokynu pro zadávání zakázek.

 
07. 12. 2010

Průběžná výzva č. 36

Upozorňujeme žadatele, že je nadále možné podávat žádosti o finanční podporu v rámci průběžné výzvy č. 36 v oblasti podpory 1.2 - Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků.

 
02. 12. 2010

Průběžná výzva č. 2

Upozorňujeme žadatele, že je nadále možné podávat žádosti o finanční podporu v rámci průběžné výzvy č. 2 v oblasti podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

 
02. 12. 2010