Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Mimořádná odstávka aplikace Benefit7

V sobotu 4. 9. 2010 od 8:00 do 14:00 bude z důvodu rekonfigurace databázových serverů aplikace BENEFIT7 nedostupná. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
03. 09. 2010

Prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě č. 68

Upozorňujeme, že na stránce výzvy č. 68 (oblast podory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce) byl uveřejněn odkaz, pod kterým je možné stáhnout prezentace ze semináře pro žadatele.

 
01. 09. 2010

Změna organizační struktury MPSV k 1.9.2010

Upozorňujeme, že v rámci změn v organizační struktuře MPSV došlo k přečíslování odborů a oddělení, která mají na starost řízení a implementaci Evropského sociálního fondu.

 
01. 09. 2010

Aktualizace kontaktních osob pro příjemce u výzvy č. 23 a 35

U výzvy č. 23 a 35 byla aktualizována tabulka kontaktních osob pro příjemce.

 
31. 08. 2010

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a aplikace Benefit7

Ve středu 1. 9. 2010 od 8:00 do 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
30. 08. 2010

Projekty ESF v pořadu Sama doma

Od 6. září 2010 do 10. listopadu 2010 budete mít možnost seznámit se v pořadu české televize Sama doma s 20 projekty, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu.

 
26. 08. 2010

Výsledky výzvy č. 52

Dne 24. srpna 2010 byly zveřejněny páté výsledky výběru projektů v rámci výzvy č. 52 "Adaptabilita zaměstnanců sdružení".

 
24. 08. 2010

Pozastavení příjmu žádostí u výzvy č. 60 - GG EDUCA

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznamuje pozastavení příjmu žádostí o dotace v rámci výzvy č. 60, a to na dobu trvání 2 měsíců, od 1. 9. 2010 do 31. 10. 2010.

 
23. 08. 2010

Osobní konzultace externího administrátora pro výzvu č. 23, 33 a 35

V průběhu měsíce září 2010 budou probíhat v regionech osobní konzultace pro příjemce z výzvy č. 23, 33 a 35. Tyto konzultace poskytuje externí administrátor pro oblast podpory 1.1.

 
18. 08. 2010

Aktualizace kontaktních osob pro příjemce u výzvy č. 23 a 35

U výzvy č. 23 a 35 byla aktualizována tabulka kontaktních osob pro příjemce.

 
17. 08. 2010

Nová příloha u výzvy č. 19

Upozorňujeme, že u výzvy č. 19 (oblast podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit) byla zveřejněna nová příloha seznamující s častými chybami ve vykazování nepřímých nákladů v pracovních výkazech monitorovacích zpráv.

 
16. 08. 2010

Aktuální informace o stavu administrace výzvy č. 35

Upozorňujeme všechny žadatele, kteří předložili projekt v rámci výzvy č. 35 „Školení je šance“, že pod výzvou č. 35 byla k dnešnímu dni zveřejněna aktualizovaná informace o stavu administrace této výzvy.

 
13. 08. 2010

Výsledky výzvy č. 35

Dne 13. 8. 2010 byly zveřejněny 12. dílčí výsledky výzvy č. 35 "Školení je šance".

 
13. 08. 2010

Výsledky výzvy č. 54

Dne 9. srpna byly zveřejněny výsledky výběru projektů v rámci výzvy č. 54 – Rovné příležitosti žen a mužů.

 
09. 08. 2010

Změna kontaktní adresy u výzvy č. 19, 30, 65, 66 a 67

Upozorňujeme žadatele, že u výzev č. 19, 30, 65, 66, 67 došlo ke změně kontaktní adresy. Aktuální verze textů výzev s opravenou kontaktní adresou naleznete pod příslušnými výzvami.

 
02. 08. 2010

Výsledky výzvy č. 19

Upozorňujeme žadatele, že 2. 8. 2010 byly zveřejněny dílčí výsledky výzvy č. 19 "Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit".

 
02. 08. 2010

Změna dílčí uzávěrky příjmu žádostí do výzvy č. 30

Upozorňujeme, že dílčí uzávěrka příjmu žádostí do výzvy č. 30 (oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb) byla prodloužena do 20. září 2010.

 
30. 07. 2010

Průběžná výzva č. 30

Upozorňujeme žadatele, že je nadále možné podávat žádosti o finanční podporu v rámci průběžné výzvy č. 30 v oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
29. 07. 2010

Průběžná výzva č. 19

Upozorňujeme žadatele, že je nadále možné podávat žádosti o finanční podporu v rámci průběžné výzvy č. 19 v oblasti podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit.

 
29. 07. 2010

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a aplikace Benefit7

 
29. 07. 2010