Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Průběžná výzva č. 36

Upozorňujeme žadatele, že je nadále možné podávat žádosti o finanční podporu v rámci průběžné výzvy č. 36 v oblasti podpory 1.2 – Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků.

 
28. 07. 2010

Průběžná výzva č. 60

Upozorňujeme žadatele, že je nadále možné podávat žádosti o finanční podporu v rámci průběžné výzvy č. 60 v oblasti podpory 1.1 – Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

 
28. 07. 2010

Změna organizační struktury MPSV

Upozorňujeme, že v rámci změn v organizační struktuře MPSV došlo k přejmenování odborů/oddělení, která mají na starost řízení a implementaci Evropského sociálního fondu.

 
22. 07. 2010

Výsledky výzvy č. 52

Dne 19. července 2010 byly zveřejněny čtvrté výsledky výběru projektů v rámci výzvy č. 52 "Adaptabilita zaměstnanců sdružení".

 
19. 07. 2010

Aktuální informace o stavu administrace výzvy č. 35

Upozorňujeme všechny žadatele, kteří předložili projekt v rámci výzvy č. 35 „Školení je šance“, že pod výzvou č. 35 byla k dnešnímu dni zveřejněna aktualizovaná informace o stavu administrace této výzvy.

 
15. 07. 2010

Výsledky výzvy č. 35

Dne 13. 6. 2010 byly zveřejněny 11. dílčí výsledky výzvy č. 35 "Školení je šance".

 
13. 07. 2010

Prezentace ze semináře k monitorovacím zprávám (výzva č. 26)

Upozorňujeme, že byla zveřejněna prezentace ze semináře k monitorovacím zprávám v rámci výzvy č. 26.

 
13. 07. 2010

Aktualizace kontaktních osob pro příjemce u výzvy č. 23 a 35

U výzvy č. 23 a 35 byla aktualizována tabulka kontaktních osob pro příjemce.

 
09. 07. 2010

Výsledky výzvy č. 51

Dne 7. července byly zveřejněny výsledky výběru projektů v rámci výzvy č. 51 - Mezinárodní spolupráce.

 
07. 07. 2010

Osobní konzultace externího administrátora pro výzvu č. 23 a 35

V průběhu měsíce července 2010 budou probíhat v regionech osobní konzultace pro příjemce z výzvy č. 23 a 35. Tyto konzultace poskytuje externí administrátor pro oblast podpory 1.1.

 
02. 07. 2010

Seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 26 k monitorovacím zprávám

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 26 OP LZZ v oblasti podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

 
30. 06. 2010

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a aplikace Benefit7

Ve čtvrtek 1. 7. 2010, od 8:00 do 17:00 hodin, proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
28. 06. 2010

Aktualizace příloh u výzvy č. 36

U výzvy č. 36 byla aktualizována příloha Dočasný rámec a pod odkazem Prezentace ze semináře pro žadatele byly aktualizovány prezentace „Představení výzvy č.36“ a „Proces hodnocení“, nově přidána pak byla prezentace „Specifická kritéria“.

 
24. 06. 2010

Výsledky výzvy č. 52

Dne 23. června 2010 byly zveřejněny třetí výsledky výběru projektů v rámci výzvy č. 52 "Adaptabilita zaměstnanců sdružení".

 
23. 06. 2010

Vyhlášení výzvy č. 68

22. června 2010 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor implementace programů ESF, výzvu č. 68 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce.

 
22. 06. 2010

Oprava termínu u výzvy č. 67

Upozorňujeme, že byl opraven termín ukončení příjmu žádostí u výzvy č. 67 OP LZZ v oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
22. 06. 2010

Nová příloha u výzvy č. 19

Upozorňujeme, že u výzvy č. 19 (oblast podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit) byla zveřejněna nová příloha - návod na vyplnění monitorovacích indikátorů v aplikaci Benefit7.

 
17. 06. 2010

Nová příloha u výzev č. 65, 66 a 67

Upozorňujeme, že u výzev č. 65, 66 a 67 (oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb) byla zveřejněna nová příloha - návod na vyplnění monitorovacích indikátorů v aplikaci Benefit7.

 
17. 06. 2010

Nová příloha u výzev č. 65, 66 a 67

Upozorňujeme, že u výzev č. 65, 66 a 67 (oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb) byla zveřejněna nová příloha "Vymezení nepřímých nákladů".

 
16. 06. 2010

Aktuální informace o stavu administrace výzvy č. 35

Upozorňujeme všechny žadatele, kteří předložili projekt v rámci výzvy č. 35 „Školení je šance“, že pod výzvou č. 35 byla k dnešnímu dni zveřejněna aktualizovaná informace o stavu administrace této výzvy.

 
15. 06. 2010