Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Výsledky výzvy č. 33

Zasedání výberové komise k výzvě č. 33 vyhlášené v rámci GG Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích se uskutečnilo dne 13. 8. 2009.

 
31. 08. 2009

Plánovaná odstávka aplikace Benefit7

V úterý 1.9. 2009, od 8:00 do 17:00 hodin, proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Po dobu odstávky nebude tato aplikace dostupná. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
28. 08. 2009

Nové přílohy u výzvy č. 44

Dne 24. srpna 2009 byly zveřejněny nové přílohy k výzvě č. 44 - vzor potvrzení o zařazení projektu do IPRM a potvrzení o převzetí žádosti při osobním doručení.

 
24. 08. 2009

Mimořádná odstávka aplikace Benefit7

Dnes 13.8.2009 v 15:30 dojde z důvodu aktualice SW ke krátké odstávce aplikace Benefit7, v uvedenou dobu bude aplikace Benefit7 přibližně patnáct minut nedostupná. Za potíže se omlouváme a děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
13. 08. 2009

Odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+

V sobotu, dne 15.8. 2009 v době od 8:00 do 14:00 proběhne pravidelná servisní odstávka infrastruktury strukturálních fondů. Po dobu odstávky nebude dostupná aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
12. 08. 2009

Seznam dodavatelů služeb a dodávek

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra žádá, v souvislosti s výkonem činnosti zprostředkujícího subjektu pro Integrovaný operační program a program Lidské zdroje a zaměstnanost, zájemce o zapsání do seznamu možných dodavatelů služeb a dodávek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o zaslání nabídky.

 
10. 08. 2009

Doplnění výzvy č. 44

Dne 13. srpna 2009 bylo aktualizováno doplnění textu výzvy č. 44 v oblasti podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

 
04. 08. 2009

Hodnocení žádostí v rámci výzvy č. 31

Dovolujeme si vás informovat, že ve dnech 13. – 15. 7. a 20. – 21. 7. 2009 proběhlo zasedání výběrové komise k výzvě č. 31 v rámci oblasti podpory 3.3 OP LZZ Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

 
30. 07. 2009

Navýšení alokace výzvy č. 35 „Školení je šance“

Dne 27. července 2009 byla navýšena alokace na výzvu č. 35 „Školení je šance“ o 1 mld. Kč. Celková alokace výzvy tedy činí 2,8 mld. Kč. Aktuální verze výzvy je zveřejněna na níže uvedeném odkazu.        

 
28. 07. 2009

Výsledky výzvy č. 35

Dne 28. 7. 2009 byly zveřejněny 3. dílčí výsledky výzvy č. 35.

 
28. 07. 2009

Výzva č. 42 - otázky a odpovědi

K výzvě č. 42 byl doplněn soubor Otázky a odpovědi.

 
27. 07. 2009

Výzva č. 45 - nové dokumenty ke stažení

U výzvy č. 45 byly doplněny nové dokumenty ke stažení - soubor s odpověďmi na často kladené otázky a prezentace ze semináře pro žadatele.

 
24. 07. 2009

Zahájení 2. fáze projektu „Vzdělávejte se!“

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 2. fázi projektu „Vzdělávejte se!“. Projekt, na který je určena 1 miliarda Kč, umožní zaměstnavatelům získat finanční prostředky na vzdělávací aktivity a cestovní náhrady. Zároveň mohou firmy získat peníze na úhradu mzdových nákladů nebo náhrad mezd zaměstnanců, kteří se vzdělávacích kurzů účastní.

 
23. 07. 2009

Výsledky výzvy č. 19

Dne 23. 6. 2009 byly zveřejněny třetí dílčí výsledky hodnocení a výběru projektů k výzvě č. 19 v oblasti podpory 3.2.

 
23. 07. 2009

Školení hodnotitelů OP LZZ

Řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost připravuje obecná školení pro zájemce o věcné hodnocení projektů, jejichž úspěšné absolvování je předpokladem pro práci hodnotitele OP LZZ.

 
20. 07. 2009

Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

Dne 20. 7. 2009 byla zveřejněna aktuální verze prováděcího dokumentu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Prováděcí dokument poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci OP LZZ realizovat.

 
20. 07. 2009

Mimořádná odstávka aplikace Benefit7

V sobotu dne 18.7.2009 se bude v době od 8:00 do 14:00 provádět údržba informačního systému Centra pro regionální rozvoj ČR. Z tohoto důvodu bude nedostupná aplikace Benefit7. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
16. 07. 2009

Změny v modulu výzev

Dovolujeme si upozornit, že proběhly změny ve struktuře modulu výzev. Bylo zrušeno rozdělení na základní a rozšířené vyhledávání a ve filtrech bylo přednastaveno vyhledávání v aktuálních výzvách pro předkládání grantových projektů.

 
14. 07. 2009

Aktualizace znění výzvy č. 30

Výzva č. 30 - sociální ekonomika OP LZZ byla aktualizována ke dni 13. 7. 2009.

 
14. 07. 2009

Mimořádná odstávka IS ARES MF ČR

Upozornění pro žadatele/příjemce. Ve dnech 10.července 2009 od 18:00 do 13.července 2009 06:00 bude přerušen provoz všech serverů Ministerstva financí z důvodu rekonstrukce silnoproudých rozvodů. Z tohoto důvodu nebude dostupný IS ARES. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
10. 07. 2009