FLEXIBILITA A DIVERZITA JAKO CESTA
 K ÚSPĚCHU   Propagační foto

 

 

 

ZÁMĚR FLEXIBILITY A DIVERZITY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

 

HLAVNÍ CÍL PODPORY

 • Rozšiřování flexibilních forem práce mezi zaměstnavateli, které zaměstnancům umožní lepší slaďování pracovního a osobního / rodinného života.
 • Vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj pracovního prostředí s vyrovnaným zastoupením žen a mužů v organizaci, vyšší spokojenost s pracovním prostředím a zlepšení vztahů na pracovišti.
 • Uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Zvýšení počtu žen aktivních na trhu práce.
 • Výzva 03_22_012 Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1) je otevřena pro příjem žádostí od 4. 8. 2022 do 3. 8. 2023.

VIZE PODPORY

 

 • Flexibilita práce umožní zaměstnancům efektivní slaďování rodinného a pracovního života.
 • Diverzitní prostředí přinese firmám vyšší zisky, efektivitu práce, angažovanost pracovníků i vyšší odolnost vůči krizím.
 • Diverzita přinese zaměstnancům šanci uplatnit svůj talent a zkušenosti.
 • Přerušení kariéry rodičů v době mateřské a rodičovské dovolené nebude překážkou pro další kariérní vývoj.
 • Budou odstraňovány bariéry, které ženám ztěžují postup do vyšších manažerských pozic.
 • Ženy na vedoucích pozicích budou společností vnímány jako samozřejmost.

 

PODPOROVANÉ OBLASTI
 

Oblast A

Zavádění flexibilní pracovní kultury do pracovního prostředí u zaměstnavatelů a vytvoření a zavedení systému práce se zaměstnanci na MD/RD
 

 • Zavádění flexibilní pracovní kultury do pracovního prostředí u zaměstnavatelů
 • Zavádění managementu mateřské a rodičovské dovolené

 

Oblast B

Vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci
 

 • Vytváření podmínek v organizaci pro vyrovnanější zastoupení žen/mužů na všech úrovních
 • Vytvoření a realizace programů pro postup žen do pozic s rozhodovacími pravomocemi 

 

Propagační foto

 

Leták ke stažení

Propagační foto

 

 

#Zpět nahoru