DIVERZITA JAKO CESTA K ÚSPĚCHU   Propagační foto

 

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ A CÍLOVÁ SKUPINA

Oprávnění žadatelé

Cílová skupina (CS)

 • osoba (právnická nebo fyzická) s přiděleným IČ
 • osoba, která má aktivní datovou schránku 
 • zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci
  v části věnované managementu mateřské/ rodičovské dovolené (MD/RD), flexibilitě a diverzitě

 • zaměstnavatelé v genderově nestereotypních oborech v části věnované motivaci ke studiu takovýchto oborů

 • zaměstnanci v genderově nestereotypních oborech, kteří se v rámci projektu realizovaném v části věnované motivaci ke studiu genderově netypických oborů budou věnovat práci se studenty/stážisty

 • zaměstnanci ve středních a velkých firmách

 • neaktivní osoby - studenti středních škol (SŠ), kteří zvažují své budoucí povolání

 • školy a školská zařízení

 • vysoké školy (VŠ)

Příklady možných kombinací žadatele a cílové skupiny:

 • Žadatelem je škola (včetně VŠ), která projektem bude řešit problém zaznamenaný ve své organizaci (např. nedostatek dívek a žen studujících technické obory).

 • Žadatelem je oprávněná osoba, která bude projekt realizovat pro školy jako CS (např. vzdělávací
  a popularizační programy/besedy na téma genderově nestereotypní volba povolání).

 • Žadatelem je oprávněná osoba, která bude projekt realizovat se školou v roli partnera projektu 
  (např. odborné kempy, jednorázové popularizační akce, síťování se zaměstnavateli, dny otevřených dveří apod.).

 • Žadatelem je oprávněná osoba, která bude projekt realizovat přímo pro CS jednotlivců, např. krátkodobé akce (např. jednodenní dny otevřených dveří pro dívky/chlapce) nebo i delší aktivity pro studentky a studenty SŠ/VŠ (např. odborné kempy, stáže/praxe apod.) zaměřené na genderově netypické obory.

 • Žadatelem je zaměstnavatel, který bude projekt realizovat přímo pro své zaměstnance
  (např. management MD/RD, flexibilita, talent management apod.)

 • Žadatelem je oprávněná osoba, která bude projekt realizovat ve spolupráci se zaměstnavatelem v roli partnera projektu. Žadatel zaměstnavateli navrhne strukturu zavádění změn "na míru" a celý proces bude řídit i vyhodnocovat. 

   

 

Propagační foto