Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Výbor je složen ze zástupců navržených věcně příslušnými ministerstvy, hlavním městem Prahou a dalšími orgány a institucemi zastupujícími regionální, sociální a hospodářské partnery, sektor lidských zdrojů a nestátní neziskové organizace.

Předsedou výboru je náměstek ministra práce a sociálních věcí pro oblast Evropské unie a mezinárodních vztahů. Zástupce Evropské komise se na práci výboru podílí jako účastník s hlasem poradním.

Soubory ke stažení: