Název projektu: Návrat do práce v Praze
Registrační číslo: CZ.04.3.07/1.1.00.1/0004
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce hl.m. Prahy
Popis: Projekt je zaměřen na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání, kteří mají nízkou kvalifikaci nebo kvalifikaci nevyhovující současným požadavkům zaměstnavatelů
Výše podpory (podíl ESF tvoří 50%): 60 246 696,- Kč
Název projektu: EKOGRAMOTNOST
Registrační číslo: CZ.04.3.01.7/3.1.00.1/0221
Opatření: 3.1
Subjekt: Odbor školství MHMP
Popis: Vytváření a hodnocení programů pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách v hlavním městě Praze
Výše podpory (podíl ESF tvoří 50%): 17 044 801,- Kč
Název projektu: PILOT G
Registrační číslo: CZ.04.3.01.7/3.1.00.1/0219
Opatření: 3.1
Subjekt: Odbor školství MHMP
Popis: Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných pražských gymnáziích
Výše podpory (podíl ESF tvoří 50%): 7 036 400,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI V PRAZE
Registrační číslo: CZ.04.3.07/1.100.1/003
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce hl. m. Prahy
Popis: Rozvoj poradenských, zprostředkovatelských a informačních služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání v evidenci Úřadu práce hl. m. Prahy
Výše podpory (podíl ESF tvoří 50%): 67 511 818,- Kč
Název projektu: JARO
Registrační číslo: CZ.04.3.01.7/3.1.00.1/0220
Opatření: 3.1
Subjekt: Odbor školství MHMP
Popis: Rozvoj jazykových schopností pedagogických pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ SŠ VOŠ a SPŠ
Výše podpory (podíl ESF tvoří 50%): 12 244 222,- Kč
Název projektu: HODINA
Registrační číslo: CZ.04.3.01.7/3.1.00.1/0006
Opatření: 3.1
Subjekt: Odbor školství MHMP
Popis: Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků základních škol směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků
Výše podpory (podíl ESF tvoří 50%): 16 971 700,- Kč
Název projektu: Vzdělávání účastníků komunitního plánování sociálních služeb ve správních obvodech hl. m. Prahy
Registrační číslo: CZ.04.3.07/2.1.00.1/0001
Opatření: 2.1
Subjekt: Městské centrum sociálních služeb a prevence
Popis: Plánování sociálních služeb v jednotlivých pražských správních obvodech založené na komunitním principu, tzn. za účasti všech zainteresovaných stran (poskytovatel, příjemce a stát)
Výše podpory (podíl ESF tvoří 50%): 12 815 152,- Kč
Název projektu: Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů
Registrační číslo: CZ.04.3.07/2.1.00.1/0002
Opatření: 2.1
Subjekt: Městské centrum sociálních služeb a prevence
Popis: Projekt se zaměřuje na individuální práci se sociálně vyloučenými klienty, obnovu základních kompetencí a dovedností a následnému začlenění do společnosti a na trh práce.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 50%): 84 999 089,- Kč
Název projektu: Vzdělávání pracovníků sociální sféry
Registrační číslo: CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003
Opatření: 2.1
Subjekt: Městské centrum sociálních služeb a prevence
Popis: Cílem projektu je vytvořit komplexní program celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 50%): 26 518 245,- Kč
Název projektu: Vzdělaný poskytovatel domácích sociálních služeb
Registrační číslo: CZ.04.3.07/2.1.00.1/0004
Opatření: 2.1
Subjekt: Městské centrum sociálních služeb a prevence
Popis: Cílem projektu je vytvořit systémové vzdělávání pro pracovníky pečovatelské služby – pečovatele.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 50%): 3 532 920,- Kč