Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Cílovou skupinou jsou správní úřady a úřady územních samosprávných celků, zaměstnanci těchto úřadů a organizace zřizované těmito úřady, poskytovatelé veřejných služeb. Cílovou skupinou budou i politici včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků.

Globální cíl

Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb.

Specifické cíle

  • Zvýšit kvalitu regulace.
  • Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků.
  • Zlepšit kvalitu řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných celků.
  • Zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost.
  • Zvýšit transparentnost a otevřenost správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků.