Podpora provozu stávajících zařízení

Většině projektů OPZ již skončila realizace během první poloviny roku 2022, výjimkou jsou pouze projekty v mimořádných výzvách č. 141 a 142 OPZ na vytvoření kapacit nových DS, u kterých se předpokládá konec harmonogramu nejpozději do 30. 9. 2023.

V novém operačním programu OPZ+, s výjimkou podpory organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, nepředpokládáme financování provozu již evidovaných dětských skupin, které splňují předpoklady pro nárok na příspěvek na provoz ze státního rozpočtu.

 

Propagační foto

Podrobnější informace k příspěvku na provoz DS ze státního rozpočtu naleznete ZDE

 

Propagační foto

V OPZ+ lze očekávat pokračování podpory provozu dětských skupin organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, což jsou subjekty, které nemohou žádat o příspěvek na provoz ze státního rozpočtu. Vyhlášení výzvy očekáváme ve 4. čtvrtletí roku 2022. Uznatelnost výdajů ve výzvě předpokládáme nastavit zpětně tak, aby finanční podpora v případě potřeby kontinuálně navázala a pokryla výdaje vznikající po ukončení stávajících projektů z OPZ. Současně je záměrem finanční podporu provozu dětských skupin z OPZ+ poskytovat za srovnatelných podmínek, jako příspěvek ze státního rozpočtu pro provozovatele dětských skupin dle zákona.