Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Identifikace správce osobních údajů pro OP LZZ:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2

Datová schránka: sc9aavg

www.mpsv.cz