Zpět

Inovace systému kvality sociálních služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00007

Hlavním záměrem projektu je revidovat systém kvality sociálních služeb a zefektivnit systém kontroly. Realizace bude zaměřena na zkvalitnění metodických, koncepčních a legislativních změn a jejich kontrolu v České republice.


 


V měsíci září 2014 bylo schváleno prodloužení projektu s cílem dopracování parametrů a kritérií kvality pro poskytování sociálních služeb s důrazem na jejich objektivizaci a měřitelnost. 


 


Aktivity, které budou v rámci projektu řešeny: • revize standardů kvality sociálních služeb a zákonných povinností poskytovatele,

 • aktualizace pravidel výkonu inspekcí a metodických postupů inspektorů (metodika inspekcí),

 • vstupní vzdělávací program pro inspektory - úředníky (zaměstnance krajských poboček Úřadu práce),

 • průběžné udržování jednotnosti systému inspekcí a kompetencí inspektorů ,

 • právní návrhy změny systému kvality a inspekcí,

 • publicita projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2011 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: 1) orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace; - inspektoři - úředníci státní správy s agendou kvalita sociálních služeb; - zaměstnanci krajských úřadů – osoby zapojované do týmu inspekce poskytování sociálních služeb; ; 2) poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám ; - inspektoři kvality sociálních služeb; - poskytovatelé sociálních služeb

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018