Zpět

Inovace výkonu SPOD na Městském úřadu Světlá nad Sázavou

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00028

Hlavním cílem projektu je podpora zaměstnanců SPOD a efektivnější, transparentní, profesionální výkon veřejné správy na úseku SPOD.


Dílčí cíle projektu:


1) Nastavení systematické práce v SPOD zpracováním vnitřních pravidel a postupů dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2013 Sb. a jejich aplikací do praxe. 2) Posílení profesionality výkonu SPOD a adaptability zaměstnanců. 3) Nastavení systému odborné spolupráce mezi orgánem SPOD a dalšími subjekty.4) Rovný a bezbariérový přístup pro zaměstnance SPOD k potřebným aktuálním informacím z oblasti rodinného práva (nový občanský zákoník), SPOD a také k informacím o podporujících službách. 5) Zajištění vhodných podmínek pro práci zaměstnanců SPOD s klienty v souladu se standardem 2. Prostředí a podmínky, kritérium 2a.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.

Příjemce

  • Město Světlá nad Sázavou
  • IČ: 268321
  • Sídlo:
    • Ulice: náměstí Trčků z Lípy 18
    • Město: Světlá nad Sázavou 58291
  • http://www.svetlans.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018