Zpět

Najít cestu

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00270

Sociální firma Slunečnice, o.s. pomáhá lidem se zdravotním nebo mentálním postižením, lidem z etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaným a lidem nad 50 let věku se získáním pracovního uplatnění.


Využijeme proto našich zkušeností a spolupráce s našimi dodavateli i odběrateli služeb a pomůžeme projektem celkem 12 osobám z uvedených CS.


Po vyplnění vstupních dotazníků a pohovorech 2 x 6 osob absolvuje motivační program s psycholožkou. Zpracujeme s nimi jejich kariérní plány a začneme hledat vhodné uplatnění.


Účastníci, kteří pro svou novou pracovní pozici budou potřebovat změnit profesi nebo si ji rozšířit, mohou využít nabídky doplňkových kurzů nebo rekvalifikací.


Vytvoříme 6 vlastních nových pracovních míst, na nichž se účastníci budou zapracovávat a učit se několik základních řemeslných dovedností. Minimálně 2 osoby z této šestice umístíme k dalším změstnavatelům na nová místa. Dalších 6 osob je vystřídá a projdou stejnými postupy. Osoby, které nenajdou místo nebo nebudou vhodné pro otevřený trh práce, ponecháme na našich pracovištích.


Výstupem bude celkem 10 nových pacovních míst.


 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 15. 11. 2014 - 14. 11. 2015
  • Cílová skupina: 1. Fyzické osoby starší 50 let; 2. Osoby se zdravotním postižením; 3. Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí

Příjemce

  • Sociální firma Slunečnice, o.s.
  • IČ: 75109701
  • Sídlo:
    • Ulice: Hudekova 1
    • Město: Děčín 40501
  • http://www.slundecin.org

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018