Zpět

PAS-WORD - podpora zapojení na trh práce osob pečujících o děti či dospělé s poruchami autistického spektra

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00178

Projekt představuje komplexní soubor aktivit zaměřených na integraci do společnosti a na trh práce osob pečujících o osobu blízkou s poruchou autistického spektra (PAS). Cílovou skupinou jsou osoby, které vyžadují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, ale jejích sociokulturní status jim umožňuje vstoupit do programů zaměstnanosti bez nutnosti nejdříve absolvovat programy sociální integrace.


Primárním cílem projektu je zlepšit stávající pozici na trhu práce pro tuto cílovou skupinu z mimopražských regionů. Specifickými cíli projektu jsou: •  umožnit nejméně 14 osobám z CS zúčastnit se aktivit projektu,

 • zajistit pro ně individuální a skupinové poradenství, pracovní diagnostiku,

 • poskytnout motivační podpůrné prostředky (motivační kurzy, studijní materiály, notebooky a jiná přímá podpora),

 • podpořit je ve snaze zvýšit si kvalifikaci pomocí kurzů v oblasti nezbytného odborného vzdělávání,

 • vytvořit pro nejméně 12 osob možnost pracovat flexibilní formou (home office, částečný úvazek, flexibilní pracovní doba) na 6 nově zřízených pracovních místech u dalších zaměstnavatelů podpořených mzdovým příspěvkem na dobu 6 měsíců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 11. 2014 - 14. 11. 2015
 • Cílová skupina: Osoby pečující o osobu blízkou; Jedná se o osoby, které pečují o osobu s poruchou autistického spektra a tato skutečnost jim znesnadňuje vstup na trh práce. Osoby jsou z celé ČR mimo hl. m. Praha.

Příjemce

 • Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
 • IČ: 26623064
 • Sídlo:
  • Ulice: Brunnerova
  • Číslo popisné: 1011/3
  • Městská část: Řepy
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16300
 • http://www.praha.apla.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018