Zpět

Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00052

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánu sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi pro účinné poskytování sociálně-právní ochrany, dosažením počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který je přiměřený správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Nové Paky. Cílem projektu je tak zvýšení kvality práce v oblasti péče o děti. Novelizovaný zákon o sociálně právní-ochraně dětí významně posiluje role obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a přenáší podstatné kompetence a povinnosti právě na tyto úřady. Důraz je kladen na preventivní práci s ohroženými dětmi a rodinami, aktivnější zapojení dětí a jejich rodin do řešení jejich vlastní situace, individuální přístup a multidisciplinární spolupráci především na úrovni terénu. V souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí došlo k výraznému nárůstu pracovního zatížení v oblastech přímé práce s rodinami.


Stanovený cíl projektu bude dosažen personálním navýšením o 1 zaměstnance OSPOD na úvazek 0,7.


Díky přijetí nového zaměstnance OSPOD dojde k nárustu potřebné terénnípráce s klienty v jejich přirozeném prostředí, která byla dosud, z důvodu nedostatečného personálního obsazení OSPOD, omezena. Díky projektu se podpoří specializace pracovníků na jednotlivé oblasti výkonu sociálně-právní ochrany, v rámci které se nový pracovník zaměří na specializovanou oblast péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci OSPOD.

Příjemce

 • město Nová Paka
 • IČ: 00271888
 • Sídlo:
  • Ulice: Dukelské náměstí
  • Městská část: Nová Paka
  • Město: Nová Paka
  • Kraj: Královéhradecký kraj
 • http://www.munovapaka.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018