Zpět

Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany na MěÚ Valašské Meziříčí

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00055

Projekt je zasazen do pěti okruhů podporovaných činností definovaných Výzvou OP LZZ č. C2:


1. Nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím související, tj. aktivity spojené se systémem (naplnění minimálního personálního standardu).


2. Profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti standardizace postupů a používání metod sociální práce (akreditace MPSV), vytváření vnitřních pravidel pro naplnění standardů výkonu sociálně-právní ochrany, nákup odborné literatury,


3. Materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany pro nové zaměstnance,


4. Vytvoření podmínek pro práci s klienty,


5. Doplnění webu města o činnosti orgánu sociálně-právní ochrany.


Hlavní cíl projektu je podpora naplnění standardů kvality výkonu SPOD na oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Valašské Meziříčí (dále OSPOD VM) stanovenými vyhláškou č. 473/2012 Sb., která bude účinná k 1.1. 2015. Cíl bude naplněn pomocí standardizace personálního zajištění výkonu SPOD formou vytvoření 3 nových funkčních míst sociálních pracovníků, pro které budou zajištěny materiální a technické podmínky. Dojde k prohloubení profesního rozvoje všech pracovníků SPOD VM formou vzdělávání, zacíleného na jejich specifické odborné potřeby, určené místní náročností výkonu SPOD. Budou vytvořena a ověřena vnitřní pravidla pro naplnění standardu výkonu SPOD na OSPOD VM (dále též Vnitřní pravidla). Budou vytvořeny nástroje informování o rozsahu a podmínkách poskytování SPOD na OSPOD VM. Pro optimalizaci podmínek práce s ohroženými dětmi a rodinami bude vytvořena samostatná místnost pro jednání s klienty (tzv. klientská místnost).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

 • Město Valašské Meziříčí
 • IČ: 00304387
 • Sídlo:
  • Ulice: Náměstí
  • Číslo popisné: 9/7
  • Městská část: Valašské Meziříčí-město
  • Město: Valašské Meziříčí
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75701
 • http://www.valasskemezirici.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018