Zpět

Podpora standardizace OSPOD České Budějovice

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00023

 


Projekt svým obsahem reaguje na novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která kromě jiného nově ukládá povinnost orgánům SPOD naplňovat standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Projekt má několik základních cílů. Za prvé posílit personální zajištění OSPOD s ohledem na prostorové možnosti - v rámci projektu bude přijato 6 nových sociálních pracovníků pro výkon SPOD. Dále umožnit zaměstnancům OSPOD absolvování aktivit v oblasti dalšího profesního rozvoje prostřednictvím účasti na vzdělávacích kurzech a supervizních setkáních. Projekt umožní vytvoření vhodných podmínek pro práci s klienty (vybavení místnosti pro pořádání případových konferencí). Dalším cílem projektu je nastavení systémové spolupráce mezi subjekty participujícími na zajištění péče o ohrožené děti a metodická podpora vytvoření standardů kvality SPOD a manuálu systémové spolupráce. V rámci nastavování této spolupráce se uskuteční i tzv. kulaté stoly vztahující se k aktuálním tématům v oblasti sociálněprávní ochrany dětí.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci města České Budějovice (ORP), respektive oddělení sociálně-právní ochrany dětí při odboru sociálních věcí.

Příjemce

 • Statutární město České Budějovice
 • IČ: 00244732
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. Přemysla Otakara Ⅱ.
  • Městská část: České Budějovice 1
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018