Zpět

Podpora válečným veteránům

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00318

Projekt je zaměřen na cílenou individuální podporu pro veterány válečných konfliktů, s využitím (již zavedených a nově také mobilních) VET CENTER (VC). VC budou sloužit účastníkům válečných misí jako místa intenzivní individuální podpory, budou poskytovat požadované poradenské, diagnostické, motivační, vzdělávací a asistenční služby zejména v oblastech zprostředkování zaměstnání a uplatnění na trhu práce pro VV.Prostřednictvím projektu budou poskytovány služby k eliminaci rizik a důvodů, které mohou veterány začlenit do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Projekt však bude mimo své preventivní cíle věnovat také výraznou pozornost veteránům, kteří již tuto podporu potřebují.Specifickým cílem je, zaměření se na zvláštnost CS, jak v oblasti dovedností a schopností, tak také chybějících kompetencí a znalostí.Druhotným cílem projektu je, s využitím individuálního přístupu, eliminovat také další vlivy, které negativně působí na celkové začlenění (alkoholismus, gamblerství, předsudky, nedůvěra apod.). Finálním cílem je komplexní podpora veteránů při opětovném začlenění na TP, s využitím spolupráce všech vhodných subjektů.Předpokládaná účast, minimálně 76 účastníků z cílové skupiny. Aktivity budou zajištěny pro dva kraje.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Veteráni válečných konflikt

Příjemce

 • JOB ASISTENT s.r.o.
 • IČ: 25457080
 • Sídlo:
  • Ulice: Benešovo náměstí
  • Číslo popisné: 3282
  • Městská část: Teplice
  • Město: Teplice
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 41501
 • http://www.job-asistent.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018