Zpět

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00086

 


Projekt se zaměřuje na rozvoj vybraných sociálních služeb, a to služeb sociální prevence a jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Kraje Vysočina. 


Cílem poskytování  sociálních služeb, a to konkrétně služby Azylové domy a Sociální rehabilitace je poskytnout podporu osobám za účelem sociálního začlenění, tedy napomoci těmto osobám se plně zapojit do sociálního, ekonomického i kulturního života společnosti a umožnit jim návrat na trh práce (případně vstup na trh práce) a udržení se na trhu práce, neboť pracovní uplatnění představuje nezbytný prvek plnohodnotné integrace do společnosti. Projekt také zamezí sociálnímu vyloučení cílových skupin tím, že ohroženým osobám poskytne pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Tato situace může nastat např. z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, věku, krizové sociální situace, nebo způsobu života, který vede ke konfliktu se společností.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Mezi podporované cílové skupiny budou patřit: osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti,; osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody a osoby se zdravotním postižením.

Příjemce

 • Vysočina
 • IČ: 70890749
 • Sídlo:
  • Ulice: Žižkova
  • Číslo popisné: 1882/57
  • Městská část: Jihlava
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58601
 • http://www.kr-vysocina.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018