Zpět

Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00003

Projekt je zaměřen na dva, vzájemně se doplňující nástroje aktivní politiky zaměstnanosti – poradenské činnosti a rekvalifikace. Cílem je pomoci k uplatnění uchazečů a zájemců o zaměstnání na trhu práce, a to získáním zaměstnání prostřednictvím zvýšení své zaměstnatelnosti. Zaměstnatelnost uchazečů a zájemců o zaměstnání lze zvýšit buď změnou jejich kvalifikační struktury, která již neodpovídá požadavkům trhu práce, nebo zdokonalením technik vyhledávání zaměstnání, motivací a aktivizací uchazečů a zájemců o zaměstnání. Poradenské služby působí jednak relativně samostatně při vyhledávání zaměstnání a jednak jako nástroj vedoucí klienty k výběru optimální a efektivní cesty k dosažení cílů. Ty by měly být v souladu se schopností a kapacitou jednotlivých uchazečů a zájemců o zaměstnání a s požadavky trhu práce. Rekvalifikační aktivity se zaměřují zejména na získání klíčových dovedností, obecně vyžadovaných na trhu práce a jsou zaměřeny zejména na zvýšení zaměstnatelnosti a na získání kvalifikačních dovedností vyplývajících z požadovaných nebo očekávaných potřeb trhu práce. Nezanedbatelnou součástí obou nástrojů je aktivizace a motivace uchazečů a zájemců o zaměstnání k vyhledání zaměstnání a jejich pracovní a společenské integraci. Zvýšená pozornost se zaměřuje zejména na uchazeče a zájemce o zaměstnání s žádnou nebo nízkou úrovní kvalifikace. Taktéž se ale zaměřuje na ty, kteří dlouhodobě pobírají sociální dávky, aniž by projevovali jakoukoliv snahu pro své pracovní uplatnění. Oba nástroje vyžadují individuální přístup ke klientům zaměřený na skupinové poradenství k jednotlivým specifickým skupinám (např. mladiství, osoby bez kvalifikace, ženy vracející se na trh práce, věkově starší, zdravotně postižení, apod.) včetně přípravy a nabídky široké škály vzdělávacích aktivit odpovídajících potřebám a schopnostem těchto skupin. V rámci projektu jsou využívány i doprovodné aktivity. Především se jedná o úhradu cestovného, stravného a ubytování osob zařazených do rekvalifikací.


Aktivity projektu jsou zabezpečovány prostřednictvím sítě úřadů práce v souladu s pravidly ESF, zákonem o zaměstnanosti a jeho prováděcími vyhláškami.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2008 - 31. 8. 2011

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce
 • Investiční priorita: 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018