Zpět

Poradenství a koučink

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00019

 


Cílem projektu je zlepšit uplatnitelnost dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce v rizikových regionech, postupně obnovovat jejich pracovní návyky a dopomoci jim k návratu na primární trh práce. Tohoto cíle bude dosaženo pilotním ověřením inovativního nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, který kombinuje poradenské aktivity, koučování a zprostředkování zaměstnání a bude následně využitelný pro účely vcelé ČR. Díky aplikaci tohoto inovativního nástroje dojde k zefektivnění poradenských aktivit a k zatraktivnění zapojených uchazečů na trhu práce. Sekundárním cílem je ochrana uchazečů o zaměstnání před socioekonomickými dopady dlouhodobé nezaměstnanosti.


 


Myšlenkou tohoto projektu je velmi významná inovace v oblasti veřejných služeb zaměstnanosti, jež je prakticky vyzkoušená již např. v Německu. Okolnosti a situace na trhu práce si žádá dynamické přizpůsobení a efektivní řešení v oblasti zprostředkování zaměstnání při využití spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Koučink je potenciálně jedním z možných nástrojů, jež v oblastech s relativně vyšší nezaměstnaností by měl soužit k podpoře pracovního uplatnění a zvýšení zaměstnanosti vybraných uchazečů a k udržení a obnovení základních pracovních návyků, což v konečném důsledku alespoň dílčím způsobem přispěje ke stabilizaci trhu práce.


 


Nástroje a opatření APZ umožňují udržovat pracovní návyky dlouhodobě nezaměstnaných, jsou prevencí kriminality a sociálně patologických jevů, a zároveň motivují účastníky APZ k získání finančních prostředků vlastním přičiněním. Vzhledem k současné nepříznivé situaci na trhu práce a v souvislosti se zaváděním nových metod práce s dlouhodobě nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání je nutné neustále pracovat na rozvoji nových nástrojů APZ, které by mohly lépe odpovídat individuálním potřebám dlouhodobě nezaměstnaných.


 


 


 


třeba v souvislosti s neuspokojivým stavem ekonomiky v dotčených regionech počítat s úbytkem pracovních míst,


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 4. 3. 2014 - 23. 10. 2015
 • Cílová skupina: 1)osoby do 30 let se základním vzděláním nebo osoby nad 55 let a; 2)dlouhodobě nezaměstnané osoby, tj. osoby v evidenci déle než 6 měsíců do 25 let a déle než 12 měsíců u osob nad 25 let;

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce
 • Investiční priorita: 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018