Zpět

Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu vybraných lokalit

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00018

Projekt je zaměřen na řešení zaměstnanosti/ zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných ve vazbě na aktuální nedostatek pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání dlouhodobě evidované na Úřadu práce ČR. Projekt se zaměří na vytipované lokality s vyšší nezaměstnaností. Tady se v první fázi projektu na základě výsledků mapování místního potenciálu a potřeb vygenerují náměty na produkty a služby, o které by v daném místě mohl být zájem, pro které lze nezaměstnané připravit v rámci krátkých zaškolení. Nezaměstnaní (účastníci kurzů) budou po celou dobu projektu vedeni a motivováni prostřednictvím poradců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina 2000 osob, se kterou bude projekt pracovat, je složena následovně: 50% cílové skupiny (tj. 1000 osob) budou tvořit uchazeči o zaměstnání evidovaní déle než pět let, 25% uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci nad dva roky (tj. 500 osob) a 25% uchazeči o zaměstnání evidovaní déle než jeden rok (tj. 500 osob). Tato cílová skupina bude v rámci projektu roztříděna do specifických skupin v závislosti na typu bariér, které omezují její vstup na trh práce. Po celou dobu projektu bude cílové skupině poskytováno podpůrné individuální poradenství, které se zaměří na aktivizaci klienta pro vstup na trh práce.

Příjemce

 • Fond dalšího vzdělávání
 • IČ: 00405698
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Maninách
  • Číslo popisné: 1092/20
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://fdv.mpsv.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce
 • Investiční priorita: 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018