Zpět

Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00053

Projekt je zacílen na kvalitní zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji pro období 2014 - 2017 díky podpoře spolupráce s územím kraje a datovému posílení procesů. Naplánované klíčové aktivity projektu, které disponují vzájemnou úzkou vazbou a logickou provázaností, budou zhodnocovat a zkvalitňovat dosavadní procesy a výstupy a zároveň reagují na očekávané změny v systému financování sociálních služeb. Důvodem realizace projektu je návaznost na výsledky a výstupy předchozího individuálního projektu prostřednictvím upevňování a stabilizace vzniklé struktury pro komunitní plánování sociálních služeb na území obcí Libereckého kraje, čímž bude zajištěna provázanost s procesem střednědobého plánování, dále příprava na plánované změny v systému financování sociálních služeb a v neposlední řadě návaznost na aktivity realizované Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci projektu Podpora procesů v sociálních službách.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2011 - 30. 9. 2013
 • Cílová skupina: V souladu se záměřením projektu budou do realizace aktivit zapojeny uvedené cílové skupiny:; 1. Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci osob; 2. Zadavatelé sociálních služeb

Příjemce

 • Liberecký kraj
 • IČ: 70891508
 • Sídlo:
  • Ulice: U Jezu
  • Číslo popisné: 642/2a
  • Městská část: Liberec
  • Město: Liberec
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46001
 • http://ip3.kraj-lbc.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018