Zpět

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00044

Projekt zvyšuje kvalitu sociálních služeb: 1. zajišťuje poskytovatelům služeb podporu externích odborníků pro zlepšení dostupnosti a kvality služeb formou jednorázových a dlouhodobých konzultací;2. umožňuje sdílení zkušeností 3. formou dobrovolnictví podporuje spolupráci na místní úrovni pro zlepšení kvality života uživatelů služeb.


Projekt zvyšuje orientaci obyvatel kraje v nabídce dostupnosti služeb:


1.vytváří pro jednotlivé cílové skupiny průvodce jejich životní situací a dostupnými službami, organizuje pro ně besedy a informační setkání;2. zaměřuje se na spolupráci s odborníky z dalších po,máhajících oborů, zejm. zdravotnictví.


Prostřednictvím odborných studií a analýz v oblasti financování a dostupnosti služeb zlepšuje projekt schopnost strategického řízení v oblasti sociálních služeb Královéhradeckého kraje


Rozvíjí spolupráci poskytovatelů a zadavatelů na místní úrovni, zejm. v oblasti obecního plánování a spolupráce s vybranými cílovými skupinami na rozvoji informovanosti v oblasti sociálních služeb;

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2010 - 30. 9. 2012
 • Cílová skupina: 1. Zadavatelé sociálních služeb - obce, kraj; 2. Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • Královéhradecký kraj
 • IČ: 70889546
 • Sídlo:
  • Ulice: Pivovarské náměstí
  • Číslo popisné: 1245/2
  • Městská část: Hradec Králové
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50003
 • http://www.kr-kralovehradecky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018