Zpět

Šance na úspěch na trhu práce pro osoby s handicapem

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00141

Tento projekt je zaměřen na pomoc handicapovaným osobám z Moravskoslezského kraje, u nichž se vyskytuje vysoká míra pravděpodobnosti sociálního vyloučení a neúspěšnost při ucházení se o zaměstnání. Konkrétně se jedná o 31 osob s tělesným zdravotním postižením 3. stupně. Cílem projektu je odstranění překážek, které brání úspěšnému vstupu těchto osob na trh práce, a taktéž navýšením jejich sebevědomí, motivace, kvalifikace a šance těchto osob uplatnit se na pracovním trhu. Dalším cílem je dosazení 19 osob se zdravotním postižením na nově vytvořená pracovní místa.         K naplnění těchto cílů budou použity individuální pohovory, poradenství a nástroj diagnostiky pro posouzení předpokladů a silných stránek účastníků projektu. Dále dojde k realizaci speciálních kurzů, díky nimž dojde k navýšení kvalifikace účastníků a také k pořádání workshopů u zaměstnavatelů. Výsledkem bude odstranění bariér znemožňujících nalezení pracovního místa pro cílovou skupinu, navýšení sebevědomí a kvalifikace těchto osob. Také se zvýší možnosti účastníků projektu nalézt a udržet si zaměstnání, dokonce prostřednictvím projektu dojde k alokaci 19 těchto osob na nově vytvořená pracovní místa.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 11. 2014 - 14. 11. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina je tvořena osobami s tělesným zdravotním postižením 3. stupně z Moravskoslezského kraje, které se potýkají s obtížemi nalézt a udržet si zaměstnání a u nichž se vyskytuje vysoké riziko sociálního vyloučení. Konkrétně bude projekt zaměřen na 31 těchto osob.

Příjemce

 • HANDI HELP SERVIS, v.o.s.
 • IČ: 27848124
 • Sídlo:
  • Ulice: Koperníkova
  • Číslo popisné: 118
  • Městská část: Nový Bohumín
  • Město: Bohumín
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73581
 • http://www.handihelpservis.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018