Zpět

Sociální bydlení a komunitní mediace na Ostravsku – integrace mladých lidí opouštějících dětské domovy

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/B7.00014

Vizí projektu je zlepšit životní podmínky sociálně znevýhodněných a vyloučených osob a komunit v oblasti bydlení a vzájemného soužití, konkrétním cílem projektu je pomoci mladým lidem opouštějícím dětské domovy na Ostravsku v prvních samostatných krocích, které obnášejí zejména hledání dostupného bydlení a zaměstnání.


 


S tímto souvisí například i nácvik dovedností potřebných pro vedení domácnosti, rozpočtu a dlouhodobé udržení bydlení, mediace sousedského života ve čtvrtích, kde se bydlení pro sociálně slabé nabízí, omezování rizika ztráty bydlení a migrace obyvatel vlivem exekucí. Tento projekt má za cíl zvýšit dostupnost startovacích bytů pro mladé lidi opouštějící dětské domovy a ohrožené sociálně-patologickými jevy a zároveň je zaměstnávat jako domovníky a komunitní mediátory v bytových domech v sociálně vyloučených lokalitách.


 


Sociální inovací je zapojení soukromé společnosti do poskytování startovacích bytů, do mediace sousedských vztahů obyvatel a do posilování udržitelnosti bydlení v sociálně vyloučených lokalitách, a dále zapojení mladých lidí z dětských domovů a nových technologií do procesů sociálního začleňování.


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2014 - 15. 8. 2014
 • Cílová skupina: 1. Děti, mládež a mladí dospělí; 2. Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • Samostatný dětský oddíl Brontosauři Slunečnice dětem
 • IČ: 70926328
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Jurije Gagarina
  • Číslo popisné: 235/2
  • Městská část: Slezská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 71200
 • http://www.slunecnicedetem.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: Sociální inovace

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018