Zpět

Společensky účelná pracovní místa

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00002

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým je věnován zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Společensky účelná pracovní místa přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce (např. uchazeči s nedostatkem praktických zkušeností, ženy vracející se na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené, starší osoby, osoby s neuplatnitelnou kvalifikací na trhu práce apod.), kterým nelze v daném okamžiku zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Podpora je zaměřena na úhradu mzdových nákladů. Vzhledem ke svému charakteru patří tento nástroj k nejúčinnějším nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti a vede k přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění na trhu práce. Aktivity v rámci projektu jsou realizovány prostřednictvím sítě úřadů práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2008 - 31. 8. 2011

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce
 • Investiční priorita: 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018