Zpět

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00008

Hlavním cílem projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny je komplexní systémová změna zajišťování péče o rodiny a děti ohrožené sociálním vyloučením, sociálně vyloučené, nebo ty, na něž se zaměřuje sociálně-právní ochrana.


Změna systému péče umožní zapojení dětí a rodin do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti včetně zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Systémová změna spočívá v optimalizaci řízení a financování systému péče o ohrožené děti v ČR na národní úrovni a na úrovni krajů a obcí, standardizaci systému a sjednocení přístupů a postupů pro práci s touto skupinou. Nezbytnou podmínkou pro dosažení systémové změny je zvýšení profesní úrovně pracovníků. V projektu bude provedena komplexní analýza systému, zpracován návrh systému řízení a financování systému na různých úrovních veřejné správy a zpracovány závazné postupy pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí, poskytovatele služeb a další subjekty v systému.


Projekt bude realizován na území celé ČR bez území hl. města Prahy. Vybraná systémová opatření budou v rámci aktivit projektu zároveň pilotně ověřována na regionální úrovni v pěti krajích ČR: Karlovarském, Královéhradeckém, Olomouckém, Pardubickém a Zlínském. Poznatky z pilotního ověřování budou předávány formou vzdělávání do dalších krajů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2012 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: - orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace; - poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální; integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.mpsv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018