Zpět

Tvorba protikorupční strategie a vzdělávání zaměstnanců v oblasti protikorupčních opatření v rámci SÚIP

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00011

 


Projekt vychází ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 schválenou Usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013. Náplní projektu je vytvoření protikorupční strategie SÚIP včetně implementace protikorupčních opatření do chodu organizace a nastavení vnitřního systému efektivního boje proti korupci. Součástí této aktivity bude provedení analýzy současného stavu boje proti korupci na SÚIP a oblastních inspektorátech a zpracování komparativní studie porovnávající způsob boje proti korupci u regionálních institucí ve vybraných členských státech EU a u obdobných státních institucí v ČR. Dalším aktivitou projektu bude vzdělávání vedoucích zaměstnanců, příp. jiných vybraných klíčových zaměstnanců a inspektorů v oblasti boje proti korupci a etiky a poslední částí je vytvoření instruktážního videa s nejčastějšími korupčními situacemi a možnostmi jejich řešení.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci Státního úřadu inspekce práce.

Příjemce

 • Státní úřad inspekce práce
 • IČ: 75046962
 • Sídlo:
  • Ulice: Kolářská
  • Číslo popisné: 451/13
  • Městská část: Opava-Město
  • Město: Opava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74601
 • http://www.suip.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018