Zpět

Vzdělávání stavebních úředníků

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00006

 


Projekt je zaměřený na nastavení komplexního systému vzdělávání pracovníků stavebních úřadů (stavebních úředníků) a na pilotní otestování nastaveného systému.


 


Na základě Analýzy stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování, která byla vytvořena v rámci realizace projektu Příprava digitalizace územního řízení, stavebního řízení a dalších vybraných řízení a postupů podle zákona č. 183/2006 SB., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - CZ.1.04/4.1.00/59.00013, byly vymezeny oblasti vzdělávání určené pro stavební úředníky. Experti z realizačního týmu připraví věcný obsah jednotlivých oblastí a supervizor zajistí jejich kompletaci. Metodik vytvoří metodiku vzdělávacích aktivit (pro prezenční formu a e-learningový kurz) a společně se supervizorem zkompletuje vzdělávací skripta. Po vytvoření metodiky a kompletaci věcného obsahu bude připraven plán pilotních vzdělávacích seminářů, v rámci kterých bude proškoleno 800 stavebních úředníků. Nejprve absolvují e-learningový kurz a následně se zúčastní dvoudenního školení.


 


Po pilotním proškolení sestaví účastníci hodnotící zprávu, která poskytne zpětnou vazbu k vytvořené metodice a věcnému obsahu prezenčního školení a e-learningového kurzu.


 


Na základě zkompletované zpětné vazby bude dodavatelem provedena závěrečná evaluace nastaveného systému, která umožní revizi a následně aktualizaci celého nově vytvořeného systému vzdělávání (metodika, skripta, podkladové materiály pro prezenční školení a věcná náplň prezenčních seminářů a e-learningového kurzu).


 


Výstupem projektu bude nově nastavený systém vzdělávání, který bude vytvořený ve spolupráci se zástupci z řad pracovníků stavebních úřadů a který umožní žadateli proškolit pracovníky stavebních úřadů v celé ČR.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 30. 9. 2015
 • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • IČ: 66002222
 • Sídlo:
  • Ulice: Staroměstské náměstí
  • Číslo popisné: 932/6
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018