Zpět

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00021

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK), zákon o mezinárodním právu soukromém (MPS) a doprovodné právní předpisy v oblasti hmotného a procesního práva, které ve svém komplexu představují dosud nejrozsáhlejší změnu právního řádu ČR.


Uplatňování nových právních předpisů, které mnohdy zavádí naprosto nové právní instituty a mění pohled na instituty stávající, se dotkne všech úřadů VS a SAS a je tedy naprosto nezbytné, aby jejich zaměstnanci získali srozumitelnou formou komplexní informace o změnách v oblasti jejich působnosti od hlavního gestora a hlavních autorů všech předmětných právních předpisů. MSp je hlavním gestorem všech předpisů, které mají vliv na činnost orgánů veřejné správy a samosprávy. Jedná se o NOZ, ZOK, MPS, občanský soudní řád, zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob a komplexní doprovodný zákon, který mění několik desítek právních předpisů v oblasti hmotného a procesního práva, aby tyto předpisy reflektovaly zásadní změny účinné na území ČR od 1.1.2014.  


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2014 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřízené těmito úřady a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Ministerstvo spravedlnosti
 • IČ: 00025429
 • Sídlo:
  • Ulice: Vyšehradská
  • Číslo popisné: 427/16
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018