Zpět

Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00084

Projekt se zaměřuje na zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly poskytování vybraných sociálních služeb na celém území Středočeského kraje osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělání a zaměstnání. Cílem poskytování sociálních služeb je umožnění přímé podpory osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám vyloučeným ze společnosti a z trhu práce prostřednictvím podpory vybraných poskytovatelů sociálních služeb.


 Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které budou sociální služby určeny, reflektuje potřeby kraje, které vyplývají ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje, z analýz vytvořených během realizace stávajících projektů Základní síť I a Základní síť II a bude v souladu se strategickými materiály Středočeského kraje.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením; - děti, mládež a mladí dospělí (ve věku 15-26 let; - etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí; - imigranti a azylanti; - osoby bez přístřeší; - osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; - oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané; - osoby pečující o osobu blízkou

Příjemce

 • Středočeský kraj
 • IČ: 70891095
 • Sídlo:
  • Ulice: Zborovská
  • Číslo popisné: 81/11
  • Městská část: Smíchov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15000

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018