Zpět

Založení, rozvoj a provoz projektové kanceláře na MF

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/C7.00003

Ministerstvo financí realizuje a bude realizovat programy a projekty, které kvůli svému rozsahu a významu kladou značné nároky na projektové řízení. Předpokladem a dobrou praxí projektového řízení je zejména existence projektové kanceláře, jednotné metodiky projektového řízení a podpůrných nástrojů projektového řízení.


V rámci plnění výše uvedeného cíle bude: - zpracována analýza stávajícího stavu projektového řízení, analýza potřeb a statut projektové kanceláře, - vytvořen popis jednotlivých pracovních pozic v rámci projektové kanceláře a tyto pozice obsazeny konkrétními pracovníky, - zpracována vnitřní řídící dokumentace (směrnice) pro provoz projektové kanceláře (PK) a směrnice na ní navazující,  - vytvořena metodika projektového řízení a sada nástrojů podporující projektové řízení a činnost PK, - zpracovány školící materiály a vzdělávací plány pro pracovníky PK, - testován provoz PK.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou především pracovníci MF, kteří vedou a řídí projekty, případně se podílí na jejich realizaci.Dále jsou cílovou skupinou vedoucí pracovníci MF, kteří mají na starosti strategické a manažerské řízení ministerstva (náměstci a ředitelé odborů).

Příjemce

 • Ministerstvo financí
 • IČ: 00006947
 • Sídlo:
  • Ulice: Letenská
  • Číslo popisné: 525/15
  • Městská část: Malá Strana
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11800
 • http://www.mfcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018