Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/C8.00001
Datum zahájení: 01. 03. 2014
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vytvoření projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti České republiky

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/C7.00005
Datum zahájení: 01. 07. 2014
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora neformálních pečovatelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/C6.00002
Datum zahájení: 01. 02. 2014
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/C3.00001
Datum zahájení: 01. 12. 2013
Datum ukončení: 31. 08. 2015

 
22. 04. 2017
 

Asistent prevence kriminality II

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.00/C5.00001
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/C4.00005
Datum zahájení: 01. 04. 2014
Datum ukončení: 31. 08. 2015

 
22. 04. 2017
 

Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/C4.00007
Datum zahájení: 01. 04. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/C4.00010
Datum zahájení: 01. 05. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Transparentní Plzeňský kraj

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/C4.00009
Datum zahájení: 01. 03. 2014
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zlepšení kvality řízení a tvorba zásadních dokumentů v oblasti cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/C4.00014
Datum zahájení: 01. 04. 2014
Datum ukončení: 31. 08. 2015

 
22. 04. 2017
 

Aktualizace strategického plánu hl. m .Prahy

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/C4.00012
Datum zahájení: 01. 05. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/C4.00015
Datum zahájení: 01. 05. 2014
Datum ukončení: 31. 08. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zvýšení efektivity Krajského úřadu Olomouckého kraje

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/C4.00011
Datum zahájení: 01. 04. 2014
Datum ukončení: 31. 08. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Magistrátu města Jihlavy

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00022
Datum zahájení: 01. 02. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Komplexní podpora standardizace OSPOD působícího na území ORP Kostelec nad Orlicí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00094
Datum zahájení: 01. 02. 2014
Datum ukončení: 31. 08. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zvýšení kvality sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00031
Datum zahájení: 03. 02. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Tvorba přehledového procesního schématu MHMP

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/C4.00013
Datum zahájení: 01. 05. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na Statutárním městě Liberec

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00074
Datum zahájení: 01. 02. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora standardizace výkonu sociálně – právní ochrany

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00075
Datum zahájení: 01. 02. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora aplikace standardů v Pk

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00014
Datum zahájení: 01. 02. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017