Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Podpora sociální služby chráněné bydlení - transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/C1.00016
Datum zahájení: 01. 02. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Cesta k přirozenému životu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/C1.00003
Datum zahájení: 01. 02. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj sociálních služeb komunitního typu Barevných domků Hajnice

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/C1.00007
Datum zahájení: 01. 12. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00015
Datum zahájení: 12. 05. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora samostatného bydlení JINAK, o. p. s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/C1.00004
Datum zahájení: 01. 03. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Já to zvládnu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/C1.00001
Datum zahájení: 01. 03. 2014
Datum ukončení: 31. 07. 2015

 
22. 04. 2017
 

Posilování sociálního dialogu zvyšováním úrovně kolektivního vyjednávání zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů v zemědělství

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00010
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00013
Datum zahájení: 06. 02. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00011
Datum zahájení: 20. 12. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Sociální dialog na odvětvové, regionální a podnikové úrovni ve vazbě na dopady legislativních změn v odvětví těžebního průmyslu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00012
Datum zahájení: 06. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00004
Datum zahájení: 21. 10. 2013
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00005
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Pes asistent - psychosociální rehabilitace

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/B7.00025
Datum zahájení: 01. 05. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Příležitost pro osoby vyloučené z bydlení

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/B7.00050
Datum zahájení: 01. 05. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zamotané životy lidí bez domova

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/B7.00015
Datum zahájení: 01. 05. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Změna je možná

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/B7.00017
Datum zahájení: 01. 06. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

RESTART

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/B7.00046
Datum zahájení: 01. 07. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

3S (symetrála, synergie, systém - základní předpoklady dlouhodobé udržitelnosti sociálních služeb)

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/B7.00001
Datum zahájení: 01. 03. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Terénní case manager

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/B7.00023
Datum zahájení: 01. 06. 2014
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017