Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00005
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

PIK – Provádění integrované komunikace ČSSZ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00042
Datum zahájení: 02. 04. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rozpočtová gramotnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00007
Datum zahájení: 01. 07. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Mapy budoucnosti - moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00041
Datum zahájení: 01. 06. 2014
Datum ukončení: 31. 08. 2015

 
22. 04. 2017
 

Metodiky procesních potupů MSp

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00002
Datum zahájení: 01. 06. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Nastavení a implementace sektorových expertních služeb TA ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00049
Datum zahájení: 01. 06. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vyhodnocení efektivnosti vynakládaní rozpočtových zdrojů v resortu Ministerstva spravedlnosti, justice, vězeňství a optimalizace mandatorních výdajů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00008
Datum zahájení: 01. 07. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Analýza a návrh odborného informačního systému SVS

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00015
Datum zahájení: 01. 04. 2014
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00019
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Systém efektivní finanční správy velkých daňových subjektů a implementace inovativních postupů do správy daní

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00014
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Datum zahájení: 01. 06. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání pracovníků MPSV odborných útvarů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00048
Datum zahájení: 01. 04. 2014
Datum ukončení: 31. 07. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zavedení pokročilých metod strategického a projektového řízení na ministerstvu zdravotnictví ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00039
Datum zahájení: 01. 04. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/B4.00007
Datum zahájení: 01. 04. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/B4.00003
Datum zahájení: 01. 02. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/B4.00004
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/B4.00005
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/B4.00006
Datum zahájení: 01. 12. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

GMC kompetenční model

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/B3.00089
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Specifické vzdělávání v diamorph hob certec s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/B3.00057
Datum zahájení: 01. 02. 2014
Datum ukončení: 31. 01. 2015

 
22. 04. 2017