Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Komplexní vzdělávání pracovníků jako cesta k vyšší kvalitě sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00223
Datum zahájení: 01. 12. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Armáda spásy - vzdělávání 2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00162
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváním v sociálních službách ke zmírnění neklidu a problémového chování osob se zdravotním postižením a jejich snazšímu začlenění do života

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00071
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako nástroj pro profesionální poskytování sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00084
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

S vyšší kvalitou pro budoucnost II.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00180
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváním k vyšší kvalitě sociálních služeb v O.s. prostor

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00220
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Případové setkání jako nástroj multidisciplinární spolupráce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00072
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Identifikace potřeb uživatelů jako východisko kvalitního individuálního plánování a měření efektivity sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00144
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Kompetence - Rozvoj - Odbornost - Kooperace

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00040
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváním ke zvyšování kvality

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00173
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách Domova Důchodců Šumperk

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00175
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Edukace pracovníků Ratolesti Brno

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00151
Datum zahájení: 30. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00101
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Profesionální personál = Kvalitní služba

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00217
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Connection

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00035
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání v sociálních službách – Konvent sester alžbětinek v Jablunkově

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00094
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Komplexní vzdělávání v sociálních službách

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00232
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb v Hodoníně formou vzdělávání jejich zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00155
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00011
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

CSS Český Těšín systematicky rozvíjí své zaměstnance

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00048
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017