Projekty ve výzvě č. 18

Výzva č. 18 OPZ Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ byla vyhlášena v roce 2016 s cílem podpořit inovace uvnitř veřejné správy. 

Smyslem je pilotně otestovat nová systémová řešení sociálních problémů s potenciálním dopadem na území celé ČR nebo krajů a vyhodnotit jejich očekávané dopady před případným plošným šířením. Projekty nebyly obsahově omezeny a zastupují různá témata veřejných politik, zejména oblast zdravotní, sociální a také modernizaci ve veřejné správě. Realizátory projektů jsou kraje, ministerstva a jejich příspěvkové organizace, které mají ambici věci veřejné zlepšovat a zavádět nová řešení do praxe. V této výzvě je podpořeno celkem 12 projektů. Podrobněji se s nimi můžete seznámit níže.

Více informací o výzvě a projektech Vám v případě zájmu rádi poskytneme na následujících kontaktech:

Štěpán Rezek - stepan.rezek@mpsv.cz

Václav Lintymer - vaclav.lintymer@mpsv.cz 

Propagační foto

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Propagační foto

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Propagační foto

MÍSTA ZBLÍZKA

Propagační foto

EFEKTIVIZACE SYSTÉMU NEMOCNIČNÍ PÉČE V ČR PROSTŘEDNICTVÍM DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI

Propagační foto

PARAFILIK

Propagační foto

CHYTRÁ PÉČE - ZLÍNSKÝ KRAJ

Propagační foto

KRAJ VYSOČINA -  INOVACE V SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍM POMEZÍ

Propagační foto

MHMP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Propagační foto

INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY K PODPOŘE OHROŽENÝCH RODIN S DĚTMI V PARDUBICKÉM KRAJI         

Propagační foto

SKILL CENTRUM PRO CIZINCE JMK

Propagační foto

PRODUKČNÍ DATOVÉ SÍTĚ V SVL

Propagační foto

ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ PSYCHICKÉ A
FYZICKÉ ZÁTĚŽE NA NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY